سارا سرمدی

سارا سرمدی متولد ۱۳۷۱ تهران و کارشناس نقاشی از دانشگاه هنر تهران است. او سابقه‌ی شرکت در ۶ نمایشگاه گروهی را در کارنامه دارد.


«بی‌انتخاب»

محیط و طبیعت چیزی است که همیشه توجه مرا به خود جلب می‌کند، اما نه آن‌گونه که به چشم می‌آید. خاکستری فرصتی است برای به نمایش گذاشتن لایه‌ای از طبیعت که همیشه در پَسِ بَزک‌ها به دور مانده ــ نمایش لایه‌ای که به ظاهر آشنا اما ناآشناست.
به عقیده‌ی من، مهم‌ترین عامل در طبیعت تغییر است: تغییری که به‌تدریج حاصل می‌شود و توالی می‌یابد. تغییر تدریجی به مسیری که برایش انتخاب می‌شود بستگی دارد و این مسیر را در طبیعت پیشرفتِ بشر از زمان انسان نئاندرتال تا امروز مشخص نموده است. این مطالعه‌ای است در باب حضور عناصری جدید در طبیعت که پوششی نو بدان می‌بخشد؛ پوششی که آیا زیباست؟
سارا سرمدی

Sara Sarmadi, untitled, from “Without Choice” series, pencil on cardboard, 14 x 17 cm, 2016
Sara Sarmadi, untitled, from “Without Choice” series, pencil on cardboard, 14 x 17 cm, 2016
Sara Sarmadi, untitled, from “Without Choice” series, pencil on cardboard, 14 x 17 cm, 2016
Sara Sarmadi, untitled, from “Without Choice” series, pencil on cardboard, 14 x 17 cm, 2016
Sara Sarmadi, untitled, from “Without Choice” series, pencil on cardboard, 14 x 17 cm, 2016
Sara Sarmadi, untitled, from “Without Choice” series, oil and acrylic on canvas, 30 x 30 cm, 2016
Sara Sarmadi, untitled, from “Without Choice” series, oil and acrylic on canvas, 30 x 30 cm, 2016
Sara Sarmadi, “Episode 01: Prolongation” a group exhibition, installation view, 2016