سحر خیطان

سحر خيطان (م. ۱۳۶۶، تهران، ایران) دانش‌­آموخته­‌ی مقطع کارشناسی در رشته­‌ی گرافیک در دانشگاه علم و فرهنگ تهران است. آثار او تاکنون در چندین نمایشگاه گروهی به نمایش در آمده است. خیطان در تهران زندگی و کار می‌کند.


جدا شدن از یک قالب و قرار گرفتن در یک جریان سیال و یکپارچه زمانی امکان‌­پذیر می‌­شود که شناختن به مسئله­‌ی اصلی تبدیل شده باشد. این شناخت ما را به حقیقت وجودی­‌مان می­‌رساند، بدون اینکه در تملک باشد.

Sahar Kheitan, untitled, from “High Seas” series, acrylic on cardboard, 15 x 22.5 cm, frame size: 36.5 x 32.5 cm, 2020
Sahar Kheitan, untitled, from “High Seas” series, acrylic on cardboard, 14 x 18.5 cm, frame size: 36.5 x 32.5 cm, 2018
Sahar Kheitan, untitled, from “High Seas” series, acrylic on cardboard, 17 x 21.5 cm, frame size: 36.5 x 32.5 cm, 2019
Sahar Kheitan, untitled, from “High Seas” series, acrylic on cardboard, 16 x 20.5 cm, frame size: 36.5 x 32.5 cm, 2017
Sahar Kheitan, untitled, from “High Seas” series, acrylic on cardboard, 16 x 23.5 cm, frame size: 36.5 x 32.5 cm, 2016
Sahar Kheitan, untitled, from “High Seas” series, acrylic on cardboard, 11 x 15 cm, frame size: 36.5 x 32.5 cm, 2015
Sahar Kheitan, untitled, from “High Seas” series, acrylic on cardboard, 14 x 16 cm, frame size: 36.5 x 32.5 cm, 2014
Sahar Kheitan, untitled, from “High Seas” series, acrylic on cardboard, 16 x 22.5 cm, frame size: 36.5 x 32.5 cm, 2016