سحر جعفری

سحر جعفری (م. ۱۳۷۲، کرج، ایران) فارغ‌التحصیل کارشناسی معماری از دانشگاه شریعتی است. او تاکنون در چند نمایش گروهی شرکت کرده است. جعفری در کرج زندگی و کار می‌کند.


«چاراویماق»

رهنوردان آتورپاتکان که دل در این دیار دارند، زمزمگانی خاموش در گوش و چراغ چشم‌شان در دل و اندوه در پیش.

در این مجموعه سعی بر آن داشتم تا سادگی و آمیختگی بشر در برخورد با زیستگاهش را بیان کنم.

Sahar Jafari , “Get Wound up My Horse #2”, from “Charoymaq” series, oil on canvas, triptych, each size: 100 x 150 cm, overall size: 300 x 150 cm, 2022
Sahar Jafari , “Samad (Behrangi) and Kids”, from “Charoymaq” series, oil on canvas, 131 x 155 cm, 2022
Episode 09, installation view
Episode 09, installation view
Episode 09, installation view