رضا قضاوی

رضا قضاوی (م. ۱۳۶۶، اصفهان، ایران) دانش‌­آموخته­‌ی مقطع کارشناسی نقاشی از دانشگاه شاهد تهران و کارشناسی‌­ارشد پژوهش هنر در دانشگاه سمنان است. او تاکنون سه نمایشگاه انفرادی در اصفهان برگزار کرده و در چندین نمایشگاه گروهی شرکت کرده است. قضاوی در تهران زندگی و کار می‌کند.


«روایت یک روز: ۲۳ تا ۲۴ بهمن»

نمایشگاه تصویر چهره‌ی زنی است که وقتی عکس‌های بسیارش را می‌بینی، انگار با ده‌ها چهره‌ی گوناگون روبه‌­رو می‌شوی. گوناگونی‌ای که در نهادش حسی واحد موج می‌زند. شاید چیزی شبیه تک‌چهره‌های رامبراند که تنوع حالت و تغییراتش نافیِ آن حس واحد رامبراند بودن نمی‌شود و نقاش با شگفتی از این گرداب تغییرها پیروزمندانه بیرون جست. این مجموعه تلاشی دیگر برای ثبت همان آنی است که دیگر بار در چهره‌ی یک زن یافتم. «روایت یک روز: ۲۳ تا ۲۴ بهمن»، قصه‌ی هفت سال از زندگی ایشان است که روز اولش ۲۳ بهمن ماه و در شبی بود که برف تهران را فرا گرفته بود و روز آخرش درست هفت سال بعد در ۲۴ بهمن ماه بود که همچنان برف بر زندگی‌اش می‌بارید.

Reza Ghazavi, untitled, from “A Day in the Life: February 12-February 13” series, oil and acrylic on canvas, 150 x 136 cm, 2018
Reza Ghazavi, untitled, from “A Day in the Life: February 12-February 13” series, oil and acrylic on canvas, 150 x 150 cm, 2018
Reza Ghazavi ,untitled, from “A Day in the Life: February 12-February 13” series, oil and acrylic on cardboard. 78 x 58 cm, frame size: 92.5 x 73 cm, 2017
Reza Ghazavi ,untitled, from “A Day in the Life: February 12-February 13” series, oil and acrylic on cardboard. 61 x 49 cm, frame size: 74.5 x 63 cm, 2017
Reza Ghazavi ,untitled, from “A Day in the Life: February 12-February 13” series, oil and acrylic on cardboard. 63 x 48 cm, frame size: 77.5 x 62.5 cm, 2017
Reza Ghazavi ,untitled, from “A Day in the Life: February 12-February 13” series, oil and acrylic on cardboard. 63 x 64 cm, frame size: 73 x 74 cm, 2017