راضیه ایرانپور

راضیه ایرانپور (م. ۱۳۶۷، اصفهان، ایران) فارغ‌التحصیل کارشناسی نقاشی از دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناسی‌ارشد نگارگری از دانشگاه شاهد تهران است. او تاکنون در چند نمایش گروهی شرکت کرده است. ایرانپور در کرج زندگی و کار می‌کند.


«من انسان نخستین خواهم بود و انسان آخرین»

«این‌ها همه فرومی‌ریزد و ما نیم‌نگاهی می‌اندازیم

بر یگانگی از دست رفته‌مان،

بر ویرانی و محنت  انسان بودن،

و همه‌ی شکوه و افتخارش در قسمت کردن نان و آفتاب و مرگ با یکدیگر،

در شگفتی فراموش‌شده‌ی زنده بودن.» ــ اکتاویو پاز

Raziye Iranpour, untitled, from “I shall be the First and the Last Human” series, oil on canvas, 115 x 150 cm, 2020
Raziye Iranpour, untitled, from “I shall be the First and the Last Human” series, oil on canvas, 65 x 90 cm, 2020
Raziye Iranpour, untitled, from “I shall be the First and the Last Human” series, oil on canvas, 55 x 85 cm, 2021
Episode 08, installation view
Episode 08, installation view
Episode 08, installation view
Episode 08, installation view