نوراز

نوراز (م. ۱۳۵۵، تهران، ایران) فارغ‌التحصیل رشته­‌ی مهندسی علوم دامی است. او از سال ۱۳۹۸ نقاشی‌­کشیدن را آغاز کرد و این اولین حضورش در یک رخداد فرهنگی و هنری است. علاقه و کشش او به ادبیات، افسانه­‌ها، اسطوره‌­های ملل، تصاویر و نقش‌­ها و بافته­‌های ایرانی سبب گردیده تا نقاشی‌هایش برخوردار از چنین ویژگی­‌هایی باشد. او هم‌­اکنون درتهران زندگی و کار می­‌کند. (آثار این هنرمند در تقسیم­‌بندی آوت‌­سایدر آرت، در شاخه­‌ی سلف‌­تات آرت یا خودآموختگان قرار می­‌گیرد.)

Nowraaz, untitled, radiograph on cardboard, 70 x 50 cm, unique edition, 2020
Nowraaz, untitled, radiograph on cardboard, 100 x 70 cm, unique edition, 2020
Nowraaz, untitled, radiograph on cardboard, 70 x 100 cm, unique edition, 2020
Nowraaz, untitled, radiograph on cardboard, 70 x 100 cm, unique edition, 2020
Nowraaz, untitled, radiograph on cardboard, 70 x 100 cm, unique edition, 2020
Nowraaz, untitled, radiograph on cardboard, 70 x 100 cm, unique edition, 2020
Nowraaz, untitled, radiograph on cardboard, 70 x 100 cm, unique edition, 2020
Nowraaz, untitled, radiograph on cardboard, 70 x 50 cm, unique edition, 2020
Nowraaz, untitled, radiograph on cardboard, 70 x 50 cm, unique edition, 2020
Nowraaz, the 7th annual outsider art exhibition, installation view, 2021