نیما صیادیان

نیما صیادیان (م. ۱۳۶۹، رامسر، ایران) فارغ‌التحصیل کارشناسی نقاشی از دانشگاه مارلیک نوشهر و کارشناسی‌ارشد نقاشی از دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران است. او تاکنون در چند نمایش گروهی شرکت کرده است. صیادیان در کرج زندگی و در تهران کار می‌کند.


«زنبوردار»

شکاکیون همواره در قبال هر رویارویی میان محسوسات و معقولات که در برابر آن نه می‌توان رها کرد و نه نفی، قائل به تعلیق می‌شدند؛ چنان‌که آن را نه صرفاً به‌منزله‌ی نوعی بی‌اعتنایی بلکه تجربه‌ی امکان (بالقوگی) می‌‌دانستند؛ یعنی هر آن چیزی که درون مختصاتی از هستی و نیستی، معقول و محسوس و واژه‌ی شیء قرار می‌گیرد. بالقوگی پیوندی ناگسستنی با فقدانش دارد، از همین رو نتوانستن محرومیتی است برخلاف توانستن. این پروژه تلاشی است برای خوانش/تعلیق عملکرد سوژه‌ای که از ناتوانی‌اش جدا شده و پیوسته به دیده‌ی اغماض بر آن می‌نگرد؛ نه از آن جهت که می‌تواند نتوانستن‌اش را.

Nima Sayyadian, “Searching for Monad”, from “The Beekeeper” series, acrylic on canvas, 80 x 120 cm, frame size: 84 x 124 cm, 2019
Nima Sayyadian, untitled, from “The Beekeeper” series, acrylic on paper, 50 x 70 cm, frame size: 60 x 80 cm, 2020
Nima Sayyadian, untitled, from “The Beekeeper” series, acrylic on paper, 50 x 70 cm, frame size: 60 x 80 cm, 2020
Nima Sayyadian, “Unmasked”, from “The Beekeeper” series, acrylic on paper, 70 x 50 cm, frame size: 83.5 x 63.5 cm, 2022
Episode 09, installation view
Episode 09, installation view
Episode 09, installation view