نویسا صیادیان

نویسا صیادیان (م. ۱۳۷۸، کرج، ایران) فارغ‌التحصیل کارشناسی نقاشی از دانشگاه الزهرا است. او تاکنون در چند نمایش گروهی شرکت کرده است. صیادیان در کرج زندگی و کار می‌کند.


«باغ محصور»

«باغ محصور» تلاشی است جهت خوانش دوباره‌ی طبیعت زمینی به‌مثابه‌ی یک وضعیت‌. در این پروژه بر آن شدم تا‌ با بهره‌گیری از امکانات تکنیکال در به‌هم ریختن هیئت تصویر، جابه‌جایی و مخدوش کردن تصاویر عینی، حتی‌الامکان از ارائه‌ی مناظر رئالیستی خودداری کرده و رابطه‌ی بصری تازه‌ای از پردیس و تصویر آشنازدایی‌شده‌ی آن ایجاد کنم.

Nevisa Sayyadian, “Safe Passage”, from “The Surrounded Garden” series, oil on paper, 70 x 50 cm, frame size: 84.5 x 64.5 cm, 2022
Nevisa Sayyadian, “Holzwege”, from “The Surrounded Garden” series, oil on paper, 50 x 70 cm, frame size: 64 x 84 cm, 2022
Nevisa Sayyadian, “A Split in the Sky”, from “The Surrounded Garden” series, oil on paper, 70 x 70 cm, frame size: 85 x 65 cm, 2022
Nevisa Sayyadian, “Cerulean Dream”, from “The Surrounded Garden” series, oil on paper, 50 x 70 cm, frame size: 63 x 85 cm, 2022
Nevisa Sayyadian, “Into the Woods”, from “The Surrounded Garden” series, oil on paper, 50 x 66 cm, frame size: 65 x 80 cm, 2022
Nevisa Sayyadian, “Earthly Garden”, from “The Surrounded Garden” series, oil on paper, 50 x 40 cm, frame size: 65 x 55cm, 2022
Episode 09, installation view
Episode 09, installation view
Episode 09, installation view