نازنین قرنجیک

نازنین قرنجیک (م. ۱۳۷۵، گرگان، ایران) فارغ‌التحصیل کارشناسی نقاشی از دانشگاه هنر تهران است. او تاکنون در چند جشنواره و نمایش گروهی از جمله «اپیزود ۰۶» در گالری محسن شرکت کرده است. قرنجیک در تهران زندگی و کار می‌کند.


 «اتفاق»

بر پایه‌ی بازگویی روایات و نمایش تخریب و بازسازی بناها سعی در ایجاد فضاهای متفاوتی دارم. این فضاها بر اساس اتفاقاتی از بازه‌های زمانی مختلف در ذهن من به وجود می‌‌آیند. استفاده از عناصر مرتبط با هر رویداد نیز یادآور لحظاتی هستند که می‌توان دوباره در آن‌ها حضور پیدا کرد و به جست‌وجو پرداخت. چنین ساختاری امکان آن را می‌دهد تا بتوان بدون محدودیت و به‌صورت مداوم تخریب، حذف، بازسازی کرد یا عناصری را اضافه و روایات و دیده‌ها را بازگو کرد.

Nazanin Gharanjik, “Lost Objects Used to be Found”, from “The Incident” series, oil on canvas, 140 x 200 cm, 2020
Nazanin Gharanjik, “In the Current Sensitive Situation”, from “The Incident” series, oil on canvas
105 × 150 cm, 2021
Nazanin Gharanjik,, “Haven”, from “The Incident” series, pencil on paper, 75 × 55 cm, frame size: 75.5 x 55.5, 2021
Nazanin Gharanjik, “Scaffold”, from “The Incident” series, pencil on paper, 75 × 55 cm, frame size: 75.5 x 55.5, 2021
Episode 08, installation view
Episode 08, installation view
Episode 08, installation view
Episode 08, installation view