نسیم شجاع

نسیم شجاع (م. ۱۳۶۹، تهران، ایران) فارغ‌التحصیل کارشناسی نقاشی از دانشگاه الزهرا است. او تاکنون در چند نمایش گروهی شرکت کرده است. شجاع در تهران زندگی و کار می‌کند.


«زیستن بر مدار نیستی»

گاهی عناصر بیرونی به شکل نمادهایی از ویژگی‌های کنونی ما ظاهر می‌شوند. برای من کاراکترهای معلق، عناصری منعطف و تأویل‌پذیرند که برای مقابله‌ی ما با شرایط نامعلوم و ناپايدار به کار می‌روند و مثالی از وضعیتی هستند که در آن هستیم. در گذرگاهي سيال بين عناصر و نمادهاي مختلف با عمقي نامعلوم، سعي می‌کنم سرگرداني و ناپايداري زندگي موجودات جهان را بیان کنم و با ايجاد تعليق و ابهام بين واقعي و غيرواقعي بودن فضا، به دنبال توليد راز و درگير كردن عواطف مختلف مخاطب هستم و تلاش می‌کنم او را به جست‌وجوي جزئيات پنهان اثر سوق دهم.

Nasim Shoja, “A Part of Her is Dead”, from “Living on the Orbit of Inexistence” series, oil on canvas, 100.5 x 150 cm, 2021
Nasim Shoja, “1:42 Tuesday”, from “Living on the Orbit of Inexistence” series, oil on canvas, 98.5 x 149 cm, 2021
Episode 08, installation view
Episode 08, installation view