ناخدا عبدالرسول غریبی

ناخدا عبدالرسول غریبی (م. ۱۳۳۴، بوشهر، ایران) در خانواده‌ای ماهیگیر و مذهبی چشم به جهان گشود و تمام عمرش را در کنار ساحل بندر جفره گذرانده است. او پس از دوران بازنشستگی در سال ۱۳۹۷ به‌شکل اتفاقی و غریزی شروع به نقاشی کشیدن کرد و آثارش اولین‌بار در بهمن سال ۱۳۹۸ در گالری آوت‌سایدر اینن// به نمایش گذاشته شد. ناخدا در بوشهر زندگی و کار می‌کند. (آثار این هنرمند در تقسیم‌بندی آوت‌سایدر آرت، در شاخه‌ی نائیو آرت قرار می‌گیرد.)

Nakhoda Adolrasoul Gharibi, untitled, Acrylic on Canvas, 20x 30 cm, 2022
Nakhoda Adolrasoul Gharibi, untitled, Acrylic on Canvas, 20x 30 cm, 2022
Nakhoda Adolrasoul Gharibi, untitled, Acrylic on Canvas, 30x 20 cm, 2022
Nakhoda Adolrasoul Gharibi, untitled, Acrylic on Canvas, 20x 30 cm, 2022
Nakhoda Adolrasoul Gharibi, untitled, Acrylic on Canvas, 20x 30 cm, 2022
Nakhoda Adolrasoul Gharibi, untitled, Acrylic on Canvas, 20x 30 cm, 2022
Nakhoda Adolrasoul Gharibi, untitled, Acrylic on Canvas, 20x 30 cm, 2022
Nakhoda Adolrasoul Gharibi, untitled, Acrylic on Canvas, 20x 30 cm, 2022
Nakhoda Adolrasoul Gharibi, untitled, Acrylic on Canvas, 20x 30 cm, 2022
Nakhoda Adolrasoul Gharibi, untitled, Acrylic on Canvas, 20x 30 cm, 2022
Nakhoda Adolrasoul Gharibi, untitled, Acrylic on Canvas, 20x 30 cm, 2022
Nakhoda Adolrasoul Gharibi, untitled, Acrylic on Canvas, 30x 20 cm, 2022
Nakhoda Adolrasoul Gharibi, untitled, Acrylic on Canvas, 70x 100 cm, 2022
Nakhoda Abdolrasoul Gharibi, the 8th annual outsider art exhibition, installation view, 2022