ناخدا عبدالرسول غریبی

ناخدا عبدالرسول غریبی (م. ۱۳۳۴، بوشهر، ایران) در خانواده‌ای ماهیگیر و مذهبی چشم به جهان گشود و از کودکی تا هم‌اکنون، در کنار ساحل دریا بندر جفره و در غوغای جدال در بر و بحر آن، پرورش یافته است. او پس از دوران بازنشستگی در سال ۱۳۹۷ به‌شکل اتفاقی و غریزی شروع به نقاشی کشیدن کرد و آثارش اولین‌بار در بهمن سال ۱۳۹۸ در گالری آوت‌سایدر اینن// به نمایش گذاشته شد. سال ۱۳۹۹ مجموعه داستان‌هایش در قالب کتابی با عنوان قهوه‌خانه ساحلی چاپ و منتشر شده است‌. او هم‌اکنون در بوشهر زندگی و کار می‌کند. (آثار این هنرمند در تقسیم‌بندی آوت‌سایدر آرت، در شاخه‌ی نائیو آرت قرار می‌گیرد.)

Nakhoda Abdolrasoul Gharibi, untitled, acrylic on canvas, 20 x 30 cm, unique edition, 2020
Nakhoda Abdolrasoul Gharibi, untitled, acrylic on canvas, 20 x 30 cm, unique edition, 2020
Nakhoda Abdolrasoul Gharibi, untitled, acrylic on canvas, 40 x 60 cm, unique edition, 2020
Nakhoda Abdolrasoul Gharibi, untitled, acrylic on canvas, 40 x 60 cm, unique edition, 2020
Nakhoda Abdolrasoul Gharibi, untitled, acrylic on canvas, 40 x 60 cm, unique edition, 2020
Nakhoda Abdolrasoul Gharibi, untitled, acrylic on canvas, 40 x 60 cm, unique edition, 2020
Nakhoda Abdolrasoul Gharibi, Outsider Art Festival, Installation View, 2021