ناخدا عبدالرسول غریبی

ناخدا عبدالرسول غریبی (م. ۱۳۳۴، بوشهر، ایران) در خانواده‌ای ماهیگیر و مذهبی چشم به جهان گشود و تمام عمرش را در کنار ساحل بندر جفره گذرانده است. او پس از دوران بازنشستگی در سال ۱۳۹۷ به‌شکل اتفاقی و غریزی شروع به نقاشی کشیدن کرد و آثارش اولین‌بار در بهمن سال ۱۳۹۸ در گالری آوت‌سایدر اینن// به نمایش گذاشته شد. ناخدا در بوشهر زندگی و کار می‌کند. (آثار این هنرمند در تقسیم‌بندی آوت‌سایدر آرت، در شاخه‌ی نائیو آرت قرار می‌گیرد.)

Nakhoda Abdolrasoul Gharibi, untitled, acrylic on canvas, 20 x 30 cm, unique edition, 2020
Nakhoda Abdolrasoul Gharibi, untitled, acrylic on canvas, 20 x 30 cm, unique edition, 2020
Nakhoda Abdolrasoul Gharibi, untitled, acrylic on canvas, 40 x 60 cm, unique edition, 2020
Nakhoda Abdolrasoul Gharibi, untitled, acrylic on canvas, 40 x 60 cm, unique edition, 2020
Nakhoda Abdolrasoul Gharibi, untitled, acrylic on canvas, 40 x 60 cm, unique edition, 2020
Nakhoda Abdolrasoul Gharibi, untitled, acrylic on canvas, 40 x 60 cm, unique edition, 2020
Nakhoda Abdolrasoul Gharibi, the 7th annual outsider art exhibition, installation view, 2021