نفیسه دهقانی

نفیسه دهقانی (م. ۱۳۶۵، تهران، ایران) دانش‌­آموخته‌­ی مقطع کارشناسی رشته­‌ی معماری از دانشگاه سوره­‌ی تهران است. دهقانی در تهران زندگی و کار می‌کند.

Nafise Dehghani, untitled, from “In Every Seed” series, acrylic on canvas, 40 x 40 cm, frame size: 50 x 50 cm, 2020
Nafise Dehghani, untitled, from “In Every Seed” series, acrylic on canvas, 40 x 40 cm, frame size: 50 x 50 cm, 2020
Nafise Dehghani, untitled, from “In Every Seed” series, acrylic on canvas, 40 x 40 cm, frame size: 50 x 50 cm, 2020