مکرمه قنبری

مکرمه قنبری (۱۳۸۴ – ۱۳۰۷، بابل، ایران) با نقاشی‌هایش به شهرت رسید. مکرمه تحصیلات و سواد خواندن‌ونوشتن نداشت. او از سن ۶۷ سالگی نقاشی را شروع کرد و نخستین نمایش انفرادی‌اش در سال ۱۳۷۴ در گالری سیحون برپا شد. تاکنون نمایش‌های بسیاری از آثار او برگزار شده است. قنبری که خانه‌اش در میراث فرهنگی کشور به ثبت رسیده و به موزه تبدیل شده، هرساله پذیرای بازدیدکنندگان فراوانی از سراسر دنیاست. (آثار این هنرمند درتقسیم‌بندی آوت‌سایدر آرت، در حدفاصل فولک آرت، نائیو آرت و پریمیتیو آرت قرار می‌گیرد.)

Mokarameh Ghanbari, untitled, acrylic on paper, 32 x 22 cm, unique edition
Mokarameh Ghanbari, untitled, acrylic on paper, 34 x 24 cm, unique edition
Mokarameh Ghanbari, untitled, acrylic on paper, 67 x 47  cm, unique edition
Mokarameh Ghanbari, untitled, acrylic on paper, 49 x 34 cm, unique edition
Mokarameh Ghanbari, untitled, acrylic on wood, 106 x 90 cm, unique edition
Mokarameh Ghanbari, untitled, acrylic on wood, 105 x 90 cm, unique edition
Mokarameh Ghanbari, the 7th annual outsider art exhibition, installation view, 2021