پروژه‌های محسن> حیاط

پونه اوشیدری (م. ۱۳۶۳، تهران، ایران) کارشناسی گرافیک و کارشناسی ارشد تصویرسازی خود را از دانشكده‌ی هنرهاي زيباي دانشگاه تهران دریافت کرده و عضو انجمن نقاشان ایران است. او تاکنون چندین نمایشگاه انفردای برگزار کرده و در بیش از ۸۵ نمایشگاه گروهی شرکت کرده است.
———————————————————————————————————————————————————————————————–
مخفیگاه
توده از درهم‌تنیدگی، تجمع و تکثیر عناصر شکل می‌گیرد، رشد می‌کند، لانه می‌گزیند و اشغال می‌کند. اول کوچک است، کم‌کم بزرگ و انبوه می‌شود و در خود گرفتار می‌کند. آن‌قدر در هم می‌تند و می‌خروشد تا بپوشاند. در نهایت همه‌چیز را در بر می‌گیرد و شکل فضا را تغییر می‌دهد. آن‌چه در فضا پوشیده می‌ماند، چون رازی بزرگ ادامه پیدا می‌کند. توده، گاه منشا رنج است، گاه راه نجات. گاه آن‌چه رشد می‌کند، بسان مخفیگاهی‌ست که حقیقت را می‌پوشاند تا از تهدیدها و خطرات احتمالی در امان بماند.
مخفیگاه جایی‌ست که در آن فراموش می‌شوی، تا زنده بمانی.
مخفیگاه جایی‌ست که در آن حقیقت تبدیل به راز می‌شود.
مخفیگاه جایی٬ست که در آن، از هراس‌هایت در امانی.
مخفیگاه معبد است.
آن‌چه از یک باغچه‌ی سبز دیده می‌شود، گیاهان و سطح رویی آن است. در این پروژه قسمت زیرین باغچه (ریشه‌ها) در معرض دید قرار می٬گیرد. این چیدمان زنده در طول عمر ۴ هفته‌ای خود، نیاز به مراقبت روزانه، آبیاری و نور دارد تا ساقه‌های سبز باغچه قد بکشند و ریشه‌ها به‌آرامی تصویر را بپوشانند.

Pooneh Oshidari, “Hideout”, installation view, 2019
Pooneh Oshidari, “Hideout”, installation view, 2019
Pooneh Oshidari, “Hideout”, installation view, 2019
Pooneh Oshidari, “Hideout”, installation view, 2019
Pooneh Oshidari, “Hieout”, installation view, 2019