محمد بنی سی

محمد بنی سی (م. ۱۳۷۰، تهران، ایران) تا سوم راهنمایی تحصیل کرد و به تشخیص خانواده به فراگیری نقاشی، مجسمه‌سازی، موسیقی و آواز و خوشنویسی پرداخت. نزدیک به ۱۵ سال است که به‌صورت جدی و حرفه‌ای نقاشی می‌کند و آثارش در نمایشگاه‌های متعددی در داخل و خارج از ایران به نمایش در آمده‌اند. او هم‌اکنون در تهران زندگی و کار می‌کند. (آثاراین هنرمند در تقسیم‌بندی آوت‌سایدر آرت، در شاخه‌ی آوت‌سایدر آرت محض قرار می‌گیرد.)

Mohammad Banissi, untitled, mixed media on paper, 30 x 42 cm, unique edition, 2015
Mohammad Banissi, untitled, mixed media on paper, 50 x 70 cm, unique edition, 2015
Mohammad Banissi, untitled, mixed media on paper, 30 x 42 cm, unique edition, 2015
Mohammad Banissi, untitled, mixed media on paper, 30 x 42 cm, unique edition, 2015
Mohammad Banissi, untitled, mixed media on paper, 42 x 30 cm, unique edition, 2015
Mohammad Banissi, untitled, marker on paper, 40 x 40 cm, unique edition, 2014
Mohammad Banissi, untitled, marker on paper, 40 x 40 cm, unique edition, 2014
Mohammad Banissi, untitled, marker on paper, 50 x 70 cm, unique edition, 2019
Mohammad Banissi, untitled, marker on paper, 50 x 70 cm, unique edition, 2019
Mohammad Banissi, untitled, marker on paper, 50 x 70 cm, unique edition, 2019
Mohammad Banissi, untitled, marker on paper, 70 x 100 cm, unique edition, 2019
Mohammad Banissi, untitled, marker on paper, 70 x 100 cm, unique edition, 2019
Mohammad Banissi, untitled, marker on paper, 50 x 70 cm, unique edition, 2020
Mohammad Banissi, untitled, marker on paper, 50 x 70 cm, unique edition, 2020
Mohammad Banissi, untitled, marker on paper, 70 x 50 cm, unique edition, 2019
Mohammad Banissi, untitled, marker on paper, 100 x 70 cm, unique edition, 2019
Mohammad Banissi, untitled, marker on paper, 70 x 50 cm, unique edition, 2020
Mohammad Banissi, untitled, marker on paper, 70 x 50 cm, unique edition, 2020
Mohammad Banissi, untitled, marker on paper, 50 x 70 cm, unique edition, 2021
Mohammad Banissi, untitled, marker on paper, 50 x 70 cm, unique edition, 2021
Mohammad Banissi, untitled, marker on paper, 70 x 50 cm, unique edition, 2021
Mohammad Banissi , Outsider Art Festival, Installation View, 2021