مینا قهرمانی‌قدر

مینا قهرمانی‌قدر (م. ۱۳۶۷، تبریز، ایران) فارغ‌التحصیل کارشناسی نقاشی از دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناسی‌ارشد نقاشی از دانشگاه الزهرا است. او تاکنون آثارش را در دو نمایش انفرادی نمایش داده و در چند نمایش گروهی شرکت کرده است. قهرمانی قدر در تهران زندگی و کار می‌کند.


«راه از چپ باریک می شود»

«پس از روز رستاخیز، حیوانات، گیاهان، اشیا، تمام عناصر و موجودات جهان، کار الهیاتی خود را به پایان می‌رسانند، پس آن‌گاه از سقوط تباه‌ناپذیری لذت می‌برند.» ــ جورجو آگامبن، اجتماع آینده

Mina Ghahremany Ghadar , untitled, from “The Path Becomes Narrow from the Left” series, acrylic & oil on canvas, 120 x 90 cm, 2021
Mina Ghahremany Ghadar , untitled, from “The Path Becomes Narrow from the Left” series, acrylic on canvas, 80 x 100 cm, 2021
Mina Ghahremany Ghadar , untitled, from “The Path Becomes Narrow from the Left” series, acrylic & oil on canvas, 100 x 80 cm, 2020
Mina Ghahremany Ghadar , untitled, from “The Path Becomes Narrow from the Left” series, acrylic on canvas, 40 x 30 cm, 2019
Episode 09, installation view
Episode 09, installation view
Episode 09, installation view