میلاد جهانگیری

میلاد جهانگیری متولد ۱۳۶۸ کرج است. او یک نمایشگاه انفرادی در سال ۱۳۹۵ در گالری محسن برگزار کرده و تاکنون در چندین نمایشگاه گروهی شرکت داشته است.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
این اجسام هیچ فایده و هیچ ماهیتی از خود ندارند، فقط شکل‌هایی هستند که ما را یاد فضایی می‌اندازند. از این رو، فایده‌ی آن برای برانگیختن احساسات و تفکرات درباره‌ی چیزهایی است که در این‌جا وجود داشته‌اند، اما دیگر نیستد. چیزی جای چیز دیگری: اما این-بار سازه ای که به دست بشر در دل طبیعتی زیبا ساخته شده، زیبایی‌ای که به حصر کشیده شده و از دیدگان ما محفوظ مانده است. سازه ای که وام‌دار خود محیط است و همان‌جا به وجود می‌آید و همان‌جا از بین می رود و این روح خود تخریب، در ذات خود طبیعت نهفته است. با فرسایش تدریجی و نوع کارکرد آن‌هاست که باعث شناختن چیزهایی می شویم که دیگر نیستند و از بین رفته اند و همیشه غم از دست دادنشان را به دوش می‌کشیم.
میلاد جهانگیری
۱۳۹۵

Milad Jahangiri, Untitled, Mixed Media on Cardboard, 25.5 x 18.5 cm, 2016
Milad Jahangiri, Untitled, Mixed Media on Cardboard, 25.5 x 18.5 cm, 2016
Milad Jahangiri, Untitled, Mixed Media on Cardboard, 25.5 x 18.5 cm, 2016
Milad Jahangiri, Untitled, Mixed Media on Cardboard, 32 x 47 cm, 2016
Milad Jahangiri, Untitled, Oil on Board, 90 x 70 cm, 2016
Milad Jahangiri, Untitled, Mixed Media on Cardboard, 61 x 39 cm, 2016
Milad Jahangiri, Untitled, Mixed Media on Cardboard, 61 x 39 cm, 2016
Milad Jahangiri, “Episode 01: Prolongation” group exhibition, installation view, 2016
Milad Jahangiri, “Episode 01: Prolongation” group exhibition, installation view, 2016