مهدی مرادپور

مهدی مرادپور متولد ۱۳۶۷ قزوین است. او دانش‌آموخته‌ی عکاسی از انجمن سینمای جوان قزوین در سال ۱۳۸۸ و دانش‎‌آموخته‌ی رشته‌ی برق از دانشگاه آزاد قزوین در همان سال است. مرادپور تاکنون در چندین نمایشگاه گروهی شرکت داشته و برگزیده‌ی جشنواره‌ی خصوصی عکس «دست دوم» زمستان ۹۳ و کاندیدای دریافت جایزه و یکی از هفت استعداد جوان جایزه‌ی عکس مستقل «شید» در سال ۱۳۹۳ بوده است.


«فضاهای میانی»

طبیعت، هر آن چیزی که انسان در پدیدآوردنش نقشی نداشته باشد؛ دستاورد دیالکتیک ذهنی انسان و جهان ابژه‌هاست. انسان همواره به دنبال بازنمایی طبیعت در محیط زیست خویش است، در عین حال هرروز دست به ویرانی آن ‌می‌زند. تلاش برای به تصویر کشیدن طبیعت بکر در محیط‌های زیست انسان از یک سو و از میان بردن طبیعت از سوی دیگر، بشر را در میانه قرار داده است. هر روزه قوانین بیشتری برای جلوگیری از تخریب طبیعت در جهان وضع می‌شود، اما همزمان تخریب‌های بیشتری نیز صورت می‌گیرد: روزانه بیش از ۵,۳ میلیون تن زباله در جهان تولید می‌شود که در دهه‌ی ۶۰ میلادی یک سومِ این مقدار بوده است. نوعی از دخالت و تخریب طبیعت، رهایی اجسام و اشیای غیرقابل‌استفاده، و فرسودگی و زوال در میان آن است. گویی اشیا رهاشده، با شکلی خمیده و ناراست، همچون تکه‌ای از اعضای طبیعت، با آن یگانه شده‌اند.

Mehdi Moradpour, untitled, from “The Spaces Between” series, analogue photography, edition of 3 + AP, 2014
Mehdi Moradpour, untitled, from “The Spaces Between” series, analogue photography, edition of 3 + AP, 2015
Mehdi Moradpour, untitled, from “The Spaces Between” series, analogue photography, edition of 3 + AP, 2014
Mehdi Moradpour, untitled, from “The Spaces Between” series, analogue photography, edition of 3 + AP, 2015