مستوری؛ پیدایش نامیرای زیبایی

ناهید بهبودیان

ترفند گل‌ها جهت تدوام بقا، زیبا و زیباتر شدن بود. زیبایی، شگفتی تکامل گل‌ها است تا موجودات دیگر را اغوا کنند و در این جذبه با استفاده از آن‌ها تولید مثل و تکثیر کنند، پژمرده شوند و دانه‌هایشان را پنهانی به زمین بسپرند تا باز از نو در تاریکی فرو شوند و از عمق سیاهی در دل نور سر برآورند. این چرخه‌ای است مکرر که هر بار شکوه زیبایی مستور در خاک و خاکستر را با تولد جوانه­‌ای جشن می‌­گیرد. مستوری هم لحظه‌ی پایان شکوفندگی و هم‌ آغاز فصل گل‌دهی است.

Nahid Behboodian, “Mastouri; Immortal Genesis of Beauty”, installation view, 2022
Nahid Behboodian, “Mastouri; Immortal Genesis of Beauty”, installation view, 2022
Nahid Behboodian, “Mastouri; Immortal Genesis of Beauty”, installation view, 2022
Nahid Behboodian, “Mastouri; Immortal Genesis of Beauty”, installation view, 2022
Nahid Behboodian, “Mastouri; Immortal Genesis of Beauty”, installation view, 2022
Nahid Behboodian, “Mastouri; Immortal Genesis of Beauty”, installation view, 2022
Nahid Behboodian, “Mastouri; Immortal Genesis of Beauty”, installation view, 2022
Nahid Behboodian, “Mastouri; Immortal Genesis of Beauty”, installation view, 2022
Nahid Behboodian, “Mastouri; Immortal Genesis of Beauty”, installation view, 2022
Nahid Behboodian, “Mastouri; Immortal Genesis of Beauty”, installation view, 2022
Nahid Behboodian, “Mastouri; Immortal Genesis of Beauty”, installation view, 2022
Nahid Behboodian, “Mastouri; Immortal Genesis of Beauty”, installation view, 2022
Nahid Behboodian, “Mastouri; Immortal Genesis of Beauty”, installation view, 2022
Nahid Behboodian, “Mastouri; Immortal Genesis of Beauty”, installation view, 2022