مهسا طهرانی

مهسا طهرانی (م. ۱۳۶۲، تهران، ایران) کارشناس رشته­‌ی مهندسی صنایع و نقاش خودآموخته است. او برگزیده­‌ی جشنواره تجسمی فجر در سال ۱۳۹۷ و نمایشگاه تجسمی شهر، گالری پردیس ملت، در سال ۱۳۹۸ بوده است.
———————————————————————————————————————————————————————————————–

این اثر بخشی از دنیایی است ساخته­‌ی ذهن من که نه بوده، نه هست و نه خواهد بود. تفکر درباره­‌ی ناپایداری اجتماعی و سیاسی سرآغاز شکل­‌گیری این دنیا بوده است؛ با در نظرگرفتن تصویری گنگ و ایده­‌آ‌ل که از گذشته در اختیار ماست و یکسره با اجتماعی که تجربه­‌ی زیسته­‌ی فردی از نسل من متفاوت است و نیز تجربه­‌ی اتفاقاتی نامعمول، متناقض و آینده­‌ای مبهم. بدین ترتیب من به دنبال خلق دنیایی از تضادها و تناقضات بوده­‌ام؛ دنیایی در مرز بین توازن و آشفتگی، هماهنگی و تخریب، لذت و انزجار. بازنمایی را در این میان به­‌سان پرده‌­ای میانجی بین بیننده و تجربه­‌ی او از جهان زیسته‌­اش دانسته‌­ام؛ تجربه‌­ای آسیب‌­دیده از دنیای پیرامون. استفاده از تخیل، بی­‌قاعدگی، سادگی و پیچیدگی و تخطی از مطالبات مرسوم در کنار هم ابزارهایم بوده‌­اند. از این‌­طریق به دنبال برانگیختن واکنش‌­های پیچیده­‌تری در مخاطب هستم که آمیخته با آشفتگی و آرامش است. در پی واکنشی عاطفی در بیننده که می­‌تواند آمیزه‌­ای از بیزاری و میل، آشفتگی و آرامش باشد، عامدانه انتظارات مرسوم از فرم و محتوا را ناکام می­گذارم: وضعیتی مبهم و مرموز در مرز زندگی و مرگ، هم آشنا و هم ناآشنا.

Mahsa Tehrani, “Immigrant flamingos Returned After Two Years”, oil on canvas, 140 x 200 cm, 2019