مهسا مرسی

مهسا مرسی (م. ۱۳۶۹ تهران، ایران) مدرک کارشناسی خود را در رشته‌ی گرافیک از دانشگاه هنر تهران و کارشناسی ارشدش را در رشته‌ی نقاشی از دانشگاه آزاد تهران دریافت کرد. او در بیش از بیست نمایشگاه گروهی در نیویورک، دبی، ایتالیا و ایران شرکت کرده است. او در تهران زندگی و کار می‌کند.


به نظر من همه چیز در دنیا دارای طیف است. هیچ‌چیز قطعی و مسلم نیست. کارهای من نشانگر طیف دوجنس زن و مرد در یک اثر است. هیچ‌کدام از دو جنس تعریفی مشخصی ندارند و نمی‌توان تنها به دلیل شکل ظاهری بدن، جنسیت فرد را به طور دقیق مشخص کرد. قضاوت و رنج‌هایی که دو جنس زن و مرد، بیشتر به دلیل سنت ها و تفکرات پیشینیان، به صورت خودآگاه و ناخودآگاه متحمل می‌شوند، انکار ناپذیر است. من در مورد رنج‌های این طیف صحبت می‌کنم.

Mahsa Merci, Mixed Media, 2017
Mahsa Merci, Mixed Media, 2017
Mahsa Merci, Mixed Media, 2017
Mahsa Merci, Mixed Media, 2017
Mahsa Merci, Mixed Media, 2017
Mahsa Merci, Mixed Media, 2017
Mahsa Merci, Mixed Media, 2017
Mahsa Merci, Mixed Media, 2017
Mahsa Merci, Mixed Media, 2017
Mahsa Merci, Mixed Media, 2017
Mahsa Merci, Mixed Media, 2017
Mahsa Merci, Mixed Media, 2017
Mahsa Merci, Mixed Media, 2017
Mahsa Merci, Mixed Media, 2017
Mahsa Merci, Installation View, 2017
Mahsa Merci, Installation View, 2017
Mahsa Merci, Installation View, 2017