محمودرضا زندپور

محمودرضا زندپور متولد ۱۳۶۴ تهران است. او دیپلم طراحی و نقاشی را از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده و پس از آن نقاشی را خارج از فضای آکادمیک و به شکل تجربی ادامه داده است. زندپور تاکنون سه نمایشگاه انفرادی در گالری‌‌های آران پلاس و محسن برگزار کرده و در بیش از ۲۵ نمایشگاه گروهی در ایران، امارات متحد عربی و ایتالیا شرکت داشته است.


«دوباره صداشده»

تنها موجودی که به مرگ آگاهی دارد انسان است. و این آگاهی دلیل بر بدخواهی می‌شود. و انسانِ بدخواه جهانی را که در اختیار دارد کوچک می‌بیند، پس شروع به تخریب برای خلق و باقی‌ماندن می‌کند. و دیگر موجودات به دنیایی می‌گریزند به دور از انسان.
محمودرضا زندپور
۱۳۹۵

Mahmoudreza Zandpour, untitled, from “Called Again” series, acrylic on canvas, 40 x 30 cm, 2016
Mahmoudreza Zandpour, untitled, from “Called Again” series, acrylic on canvas, 50 x 60 cm, 2016
Mahmoudreza Zandpour, untitled, from “Called Again” series, acrylic on canvas, 30 x 27 cm, 2016
Mahmoudreza Zandpour, untitled, from “Called Again” series, acrylic on canvas, 30 x 40 cm, 2016
Mahmoudreza Zandpour, untitled, from “Called Again” series, acrylic on canvas, 30 x 24 cm, 2016
Mahmoudreza Zandpour, untitled, from “Called Again” series, acrylic on canvas, 30 x 30 cm, 2016
Mahmoudreza Zandpour, untitled, from “Called Again” series, acrylic on canvas, 40 x 30 cm, 2016