محمودخان

محمودخان (م. ۱۳۲۶، رشت، ایران) پس از بازنشستگی از آموزش‌وپرورش دچار سانحه و از ناحیه‌ی نخاع آسیب دیده و فلج و خانه‌نشین شد. او از سال ۱۳۹۶ پی به استعداد ذاتی خود برده و به‌صورت جدی و تمام‌وقت نقاشی می‌کشد. در این مدت کوتاه او یکی از شناخته‌شده‌ترین هنرمندان این زمینه‌ی هنری در داخل و خارج از ایران شده است. آثار او در هلند، آلمان، فرانسه، آمریکا و غیره به نمایش درآمده و در مجموعه‌ی بنیاد کارتیه در پاریس نگهداری می‌شود. محمودخان در رشت زندگی و کار می‌کند. (آثار این هنرمند در تقسیم‌بندی آوت‌سایدر آرت، در شاخه‌ی آوت‌سایدر آرت محض قرار می‌گیرد.)

Mahmoodkhan, untitled, marker on paper, 70 x 100 cm, unique edition, 2020
Mahmoodkhan, untitled, marker on paper, 70 x 100 cm, unique edition, 2020
Mahmoodkhan, untitled, marker on paper, 70 x 100 cm, unique edition, 2020
Mahmoodkhan, untitled, marker on paper, 70 x 100 cm, unique edition, 2020
Mahmoodkhan, untitled, marker on paper, 70 x 100 cm, unique edition, 2020
Mahmoodkhan, untitled, marker on paper, 70 x 100 cm, unique edition, 2020
Mahmoodkhan, untitled, marker on paper, 70 x 100 cm, unique edition, 2020
Mahmoodkhan, untitled, marker on paper, 70 x 100 cm, unique edition, 2020
Mahmoodkhan, untitled, marker on paper, 70 x 100 cm, unique edition, 2020
Mahmoodkhan, untitled, marker on paper, 100 x 70 cm, unique edition, 2020
Mahmoodkhan, untitled, marker on paper, 100 x 70 cm, unique edition, 2020
Mahmoodkhan, untitled, marker on paper, 100 x 70 cm, unique edition, 2020
Mahmoodkhan, untitled, marker on paper, 100 x 70 cm, unique edition, 2020
Mahmoodkhan, untitled, marker on paper, 100 x 70 cm, unique edition, 2020
Mahmoodkhan, untitled, marker on paper, 100 x 70 cm, unique edition, 2020
Mahmoodkhan, untitled, marker on paper, 100 x 70 cm, unique edition, 2020
Mahmoodkhan, untitled, marker on paper, 100 x 70 cm, unique edition, 2020
Mahmoodkhan, untitled, marker on paper, 100 x 70 cm, unique edition, 2020
Mahmoodkhan, the 7th annual outsider art exhibition, installation view, 2021