کیمن مه‌آبادی

کیمن مه‌آبادی، متولد ۱۳۶۹، تهران، کارشناس تئاتر از دانشگاه هنر و کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه علم و فرهنگ تهران است. نقاشی را از هنرستان هنرهای زیبا در سال ۱۳۸۴ آغاز کرد. او سابقه‌ی برگزاری ۲ نمایشگاه انفرادی و شرکت در ۱۱ نمایشگاه گروهی نقاشی و عکاسی را در کارنامه دارد.


«مداخله»

در علوم انسانی مداخله را چنین معنا می‌کنند: «فعالیتی عمدی، برنامه‌ریزی‌شده و هدفمند در یک سامانه یا فرایند که به از بین بردن پدیده‌ای نامطلوب یا پیشگیری از آن می‌انجامد.»*
مداخله را نمی‌شود نادیده گرفت. مداخله می‌تواند از روی فضولی، برای منافع شخصی، به قصد خیر یا شر، برای کمک، برای پیشگیری، از روی اجبار و یا صدها دلیل دیگر شکل بگیرد. اما مداخله بیش هر چیز غیرعمد پیش می‌آید. بهتر است بگویم مداخله از روی عادت پدید می‌آید.
کیمن مه‌آبادی
۱۳۹۵

*) فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

Keiman Mahabadi, “The Tower of Babel (After Bruegel)”, from “Interposition” series, oil on cardboard, 35 x 50 cm, 2016
Keiman Mahabadi, “Saturn Devouring His Son (After Goyas)”, from “Interposition” series, oil on cardboard, 41 x 23 cm, 2016
Keiman Mahabadi, “Ophelia (After Millias)”, from “Interposition” series, oil on cardboard, 32 x 50 cm, 2016
Keiman Mahabadi, “Lion Hunt (After Delecroix)”, from “Interposition” series, oil on cardboard, 32 x 50 cm, 2016
Keiman Mahabadi, “Episode 01: Prolongation” a group exhibition, installation view, 2016