کاظم ای زی

کاظم ای زی (م. ۱۳۲۱، سبزوار، ایران) تحصیلات ابتدایی را تا کلاس چهارم طی نمود. به‌علت مضیقه‌ی خانواده و بیماری صرع تحصیل در مدرسه را رها کرد. در سال ۱۳۳۲ و ۱۳۳۵ به عتبات عالیات رفت و با توجه به علاقه‌ای که به نقاشی داشت به مصور‌سازی آنچه دیده بود پرداخت. آثار ای زی در گالری آوت‌سایدر اینن// و سالانه‌های آوت سایدر آرت به نمایش گذاشته شد. ای زی در روستای ای زی زندگی و کار می‌کند. (آثار این هنرمند در تقسیم‌بندی آوت‌سایدر آرت، در شاخه‌ی فولک آرت قرار می‌گیرد.)

Kazem Ezi, untitled, pen on paper, 25 x 35 cm, unique edition, 2020
Kazem Ezi, untitled, pen on paper, 25 x 35 cm, unique edition, 2020
Kazem Ezi, untitled, pen on paper, 25 x 35 cm, unique edition, 2020
Kazem Ezi, untitled, pen on paper, 25 x 35 cm, unique edition, 2020
Kazem Ezi, untitled, pen on paper, 25 x 35 cm, unique edition, 2020
Kazem Ezi, untitled, pen on paper, 25 x 35 cm, unique edition, 2020
Kazem Ezi, untitled, pen on paper, 25 x 35 cm, unique edition, 2020
Kazem Ezi, untitled, pen on paper, 35 x 25 cm, unique edition, 2020
Kazem Ezi, untitled, pen on paper, 35 x 25 cm, unique edition, 2020
Kazem Ezi, untitled, pen on paper, 35 x 25 cm, unique edition, 2020
Kazem Ezi, untitled, pen on paper, 35 x 25 cm, unique edition, 2020
Kazem Ezi, untitled, pen on paper, 35 x 25 cm, unique edition, 2020
Kazem Ezi, untitled, pen on paper, 35 x 25 cm, unique edition, 2020
Kazem Ezi, untitled, pen on paper, 35 x 25 cm, unique edition, 2020
Kazem Ezi, untitled, pen on paper, 35 x 25 cm, unique edition, 2020
Kazem Ezi, the 7th annual outsider art exhibition, installation view, 2021