کاظم ای زی

کاظم ای زی (م. ۱۳۲۱، سبزوار، ایران) تحصیلات ابتدایی را تا کلاس چهارم طی نمود. به‌علت مضیقه‌ی خانواده و مشکل بیماری «صرع» تحصیل در مدرسه را رها کرد و همراه پدر و عمویش که در حرفه‌ی چراغ‌سازی فعالیت می‌کردند مشغول‌به‌کار شد. در سال ۱۳۳۲ و ۱۳۳۵ به عتبات عالیات مشرف شد و با توجه به علاقه‌ای که به نقاشی داشت به مصور‌سازی آنچه دیده پرداخت. آثار ای زی در گالری آوت‌سایدر اینن// و سالانه‌های آوت سایدر آرت به نمایش گذاشته شد. او هم‌اکنون در روستای ای زی زندگی و کار می‌کند. (آثار این هنرمند در تقسیم‌بندی آوت‌سایدر آرت، در شاخه‌ی فولک آرت قرار می‌گیرد.)

Kazem Ezi, untitled, pen on paper, 25 x 35 cm, unique edition, 2020
Kazem Ezi, untitled, pen on paper, 25 x 35 cm, unique edition, 2020
Kazem Ezi, untitled, pen on paper, 25 x 35 cm, unique edition, 2020
Kazem Ezi, untitled, pen on paper, 25 x 35 cm, unique edition, 2020
Kazem Ezi, untitled, pen on paper, 25 x 35 cm, unique edition, 2020
Kazem Ezi, untitled, pen on paper, 25 x 35 cm, unique edition, 2020
Kazem Ezi, untitled, pen on paper, 25 x 35 cm, unique edition, 2020
Kazem Ezi, untitled, pen on paper, 35 x 25 cm, unique edition, 2020
Kazem Ezi, untitled, pen on paper, 35 x 25 cm, unique edition, 2020
Kazem Ezi, untitled, pen on paper, 35 x 25 cm, unique edition, 2020
Kazem Ezi, untitled, pen on paper, 35 x 25 cm, unique edition, 2020
Kazem Ezi, untitled, pen on paper, 35 x 25 cm, unique edition, 2020
Kazem Ezi, untitled, pen on paper, 35 x 25 cm, unique edition, 2020
Kazem Ezi, untitled, pen on paper, 35 x 25 cm, unique edition, 2020
Kazem Ezi, untitled, pen on paper, 35 x 25 cm, unique edition, 2020
Kazem Ezi, Outsider Art Festival, Installation View, 2021