کاظم ای زی

کاظم ای زی (م. ۱۳۲۱، سبزوار، ایران) تحصیلات ابتدایی را تا کلاس چهارم طی نمود. به‌علت مضیقه‌ی خانواده و بیماری صرع تحصیل در مدرسه را رها کرد. در سال ۱۳۳۲ و ۱۳۳۵ به عتبات عالیات رفت و با توجه به علاقه‌ای که به نقاشی داشت به مصور‌سازی آنچه دیده بود پرداخت. آثار ای زی در گالری آوت‌سایدر اینن// و سالانه‌های آوت سایدر آرت به نمایش گذاشته شد. ای زی در روستای ای زی زندگی و کار می‌کند. (آثار این هنرمند در تقسیم‌بندی آوت‌سایدر آرت، در شاخه‌ی فولک آرت قرار می‌گیرد.)

Kazem Ezi, untitled, pen on paper, 13x 32.5 cm, 2021
Kazem Ezi, untitled, pen on paper, 15.5x 25 cm, 2021
Kazem Ezi, untitled, pen on paper, 20x 25 cm, 2021
Kazem Ezi, untitled, pen on paper, 24.5x 24 cm, 2019
Kazem Ezi, untitled, pen on paper, 35x 23.5 cm, 2019
Kazem Ezi, untitled, pen on paper, 17.5x 10.5 cm, 2019
Kazem Ezi, untitled, pen on paper, 17x 12.5 cm, 2019
Kazem Ezi, untitled, pen on paper, 24.5x 16 cm, 2021
Kazem Ezi, untitled, pen on paper, 34.5x 24.5 cm, 2019
Kazem Ezi, untitled, pen on paper, 34.5x 24.5 cm, 2019
Kazem Ezi, untitled, pen on paper, 34.5x 24.5 cm, 2019
Kazem Ezi, untitled, pen on paper, 34.5x 24.5 cm, 2019
Kazem Ezi, untitled, pen on paper, 34x 24 cm, 2019
Kazem Ezi, the 8th annual outsider art exhibition, installation view, 2022