کاوه علیرضایی

کاوه علیرضایی متولد ١٣٥٥ تهران است. او دیپلم آزاد عکاسی خود را از دانشگاه «تیف» استرالیا در تهران دریافت کرده و عکاسی را با شرکت در کلاس‌های آزاد عکاسی مهرداد افسری ادامه داده است. علیرضایی تاکنون در دو نمایشگاه گروهی در گالری محسن و شیرین شرکت داشته است.


«رخدادهای نامعمول»

Kaveh Alirezaei, untitled, from “Unusual Occurrences” series, digital photograph, 50 x 50 cm, edition of 5 + 1 AP, 2016
Kaveh Alirezaei, untitled, from “Unusual Occurrences” series, digital photograph, 50 x 50 cm, edition of 5 + 1 AP, 2016
Kaveh Alirezaei, untitled, from “Unusual Occurrences” series, digital photograph, 50 x 50 cm, edition of 5 + 1 AP, 2016
Kaveh Alirezaei, untitled, from “Unusual Occurrences” series, digital photograph, 50 x 50 cm, edition of 5 + 1 AP, 2016