کاوه علیرضایی

کاوه علیرضایی متولد ١٣٥٥ تهران است. او دیپلم آزاد عکاسی خود را از دانشگاه «تیف» استرالیا در تهران دریافت کرده و عکاسی را با شرکت در کلاس‌های آزاد عکاسی مهرداد افسری ادامه داده است. علیرضایی تاکنون در دو نمایشگاه گروهی در گالری محسن و شیرین شرکت داشته است.

Kaveh Alirezaei, From “Unusual Occurrences” Series, Digital Photograph, 50 x 50 cm, Edition of 5 + AP, 2016
Kaveh Alirezaei, From “Unusual Occurrences” Series, Digital Photograph, 50 x 50 cm, Edition of 5 +  AP, 2016
Kaveh Alirezaei, From “Unusual Occurrences” Series, Digital Photograph, 50 x 50 cm, Edition of 5 + AP, 2016
Kaveh Alirezaei, From “Unusual Occurrences” Series, Digital Photograph, 50 x 50 cm, Edition of 5 + AP, 2016