پرونده‌های کاف

طارق الغصین

پرونده‌های کاف
پرونده‌های کاف متکی است بر عکس‌هایی که بر پایه‌ی پرفورمنس گرفته شده است. هدف تصاویر، بررسی این نکته است که ساخت‌وسازهای معاصر چگونه مناظر شهری کویت، که روزگاری آشنا بوده‌اند را دچار استحاله کرده‌است.
عکس‌ها، نقشه‌ی اماکن تاریخی مهم را ترسیم می‌کنند و متمرکزند بر تاثیر مقیاس و بازی متقابل فضا و فرد. من لوکیشن‌هایم را مانند یک کارگردان انتخاب می‌کنم و بین انتزاع و موقعیت‌های بخصوصی که در برخی اماکن پیدا می‌شود حرکت می‌کنم.