جمشید محمدی

جمشید محمدی

جمشید محمدی (م. ۱۳۶۷، کرج، ایران) دانش‌­­آموخته‌­ی مقطع کارشناسی نقاشی در دانشگاه مارلیک نوشهر است. او تاکنون یک نمایشگاه انفرادی برگزار کرده و آثارش در چند نمایشگاه گروهی به نمایش در آمده است. او در کرج زندگی و کار می­‌کند.


«رویایی میان رویاهای دیگر!»

«در خانه‌ی ما پرتگاهی بود این است که راه افتادیم و اینجا مستقر شده‌ایم.»
«در بلندی‌ها» رُنه شار

طی شکل گیری این آثار، دائما در پی نگاه به طبیعت و وانموده‌ای از تصویر آن بوده‌ام تصویر نه کاملا واقعی و نه تخیلی خواهد بود، چرا که برگرفته از ذهنیت من نسبت به طبیعتی است که در کنار تجربه‌ی واقعی آن، به واسطه‌ی رسانه های گوناگون القا شده است. القای این مفهوم بنا به تعریف بودریار از وانموده در سطحی قرار می‌گیرد که به عنوان بدلی از واقعیت مرز آن را با خیال محو می‌کند. بنابراین در نهایت این آثار در حرکتی رفت و ببرگشتی بین ایده‌ی وانموده و تجربه‌ی شخصی مواجهه با طبیعت شکل گرفته‌اند.

Jamshid Mohammadi , untitled, Oil on Canvas, 19 x 19 cm, 2017
Jamshid Mohammadi , Untitled, Oil on Canvas, 32 x 32 cm, 2017
Jamshid Mohammadi , Untitled, Oil on Canvas, 32 x 32 cm, 2017
Jamshid Mohammadi , Untitled, Oil on Canvas, 25 x 25 cm, 2017
Jamshid Mohammadi , Untitled, Oil on Canvas, 25 x 25 cm, 2017
Jamshid Mohammadi , Untitled, Oil on Canvas, 25 x 25 cm, 2017
Jamshid Mohammadi , Untitled, Oil on Canvas, 25 x 25 cm, 2017
Jamshid Mohammadi , Untitled, Oil on Canvas, 21 x 21 cm, 2017
Jamshid Mohammadi , Untitled, Oil on Canvas, 25 x 25 cm, 2017
Jamshid Mohammadi , Untitled, Oil on Canvas, 35 x 25 cm, 2017