جمشید امین فر

جمشید امین‌فر (م. ۱۳۳۸، تهران، ایران) پس از اتمام دوره‌ی هنرستان به لندن فرستاده شد تا دوره‌ی گراورسازی را فرا گیرد. او پس از سه سال زندگی در لندن به ایران بازمی‌گردد و در یک چاپخانه به مدت ۲۰ سال مشغول به کار می‌شود. امین‌فر از بیماری سیانوزه رنج می‌برد. او اوایل دهه‌ی هشتاد از کار بی‌کار شد و در تقاطع خیابان انقلاب/ فلسطین بساط نقاشی‌کشیدن را برپا کرد و تا سال ۱۳۹۸ در همین مکان مشغول به کار بود. آثار او در نمایشگاه‌های متعددی ارائه شده است و دومین نمایشگاه انفرادی او زمستان سال ۹۷ در گالری آوت‌سایدر اینن// به معرض نمایش گذاشته شد. او در تهران زندگی و کار می‌کند. (آثار این هنرمند در تقسیم‌بندی آوت سایدر آرت، در شاخه‌ی سلف‌تات آرت یا خودآموختگان قرار می‌گیرد.)

Jamshid Aminfar, untitled, mixed media on wood, 29.5 x 27 x 2.5 cm, 2019
Jamshid Aminfar, untitled, mixed media on wood, 49 x 21 x 12 cm, 2019
Jamshid Aminfar, untitled, mixed media on wood, 52 x 36 cm, 2019
Jamshid Aminfar, untitled, mixed media on wood, 34 x 25 x 2 cm, 2019
Jamshid Aminfar, untitled, mixed media on wood, 60 x 26.5 x 2.5 cm, 2019
Jamshid Aminfar, untitled, mixed media on wood, 40 x 27 x 3.5 cm, 2019
Jamshid Aminfar, untitled, mixed media on wood, 40 x 31 x 2 cm, 2019
Jamshid Aminfar, untitled, mixed media on wood, 56 x 24 x 4 cm, 2019
Jamshid Aminfar, untitled, mixed media on wood, 69 x 30 x 2 cm, 2019
Jamshid Aminfar, untitled, mixed media on wood, 30 x 20 cm, 2019
Jamshid Aminfar, untitled, mixed media on wood, 32 x 27 x 1 cm, 2019
Jamshid Aminfar, untitled, mixed media on wood, 23 x 18.5 x 2 cm, 2019