جمشید امین فر

جمشید امین‌فر (م. ۱۳۳۸، تهران، ایران) پس از اتمام دوره‌ی هنرستان به لندن فرستاده شد تا دوره‌ی گراورسازی را فرا گیرد. او پس از سه سال زندگی در لندن به ایران بازگشت و در یک چاپخانه به مدت ۲۰ سال مشغول به کار شد. امین‌فر از بیماری سیانوزه رنج می‌برد. آثار او در نمایش‌های متعددی ارائه شده است و دومین نمایش انفرادی او زمستان سال ۹۷ در گالری آوت‌سایدر اینن// برگزار شد. امین‌فر در تهران زندگی و کار می‌کند. (آثار این هنرمند در تقسیم‌بندی آوت سایدر آرت، در شاخه‌ی خودآموختگان قرار می‌گیرد.)

Jamshid Aminfar, untitled, mixed media on wood, 29.5 x 27 x 2.5 cm, 2019
Jamshid Aminfar, untitled, mixed media on wood, 49 x 21 x 12 cm, 2019
Jamshid Aminfar, untitled, mixed media on wood, 52 x 36 cm, 2019
Jamshid Aminfar, untitled, mixed media on wood, 34 x 25 x 2 cm, 2019
Jamshid Aminfar, untitled, mixed media on wood, 60 x 26.5 x 2.5 cm, 2019
Jamshid Aminfar, untitled, mixed media on wood, 40 x 27 x 3.5 cm, 2019
Jamshid Aminfar, untitled, mixed media on wood, 40 x 31 x 2 cm, 2019
Jamshid Aminfar, untitled, mixed media on wood, 56 x 24 x 4 cm, 2019
Jamshid Aminfar, untitled, mixed media on wood, 69 x 30 x 2 cm, 2019
Jamshid Aminfar, untitled, mixed media on wood, 30 x 20 cm, 2019
Jamshid Aminfar, untitled, mixed media on wood, 32 x 27 x 1 cm, 2019
Jamshid Aminfar, untitled, mixed media on wood, 23 x 18.5 x 2 cm, 2019
Jamshid Aminfar, the 7th annual outsider art exhibition, installation view, 2021