انجمن دلبرکان خیالی

شیرین فتحی

انجمن دلبرکان خیالی
مجموعه‌ی حاضر، هویت جنسی‌ متأثر از نقاشی‌های قاجار را در قالب نمایش به تصویر می‌کشد. در این مجموعه حرکات، لباس‌ها و حتی طرز نشستن مردان و زنان چنان به‌هم شبیه‌اند که جز با زیورآلات سر چون تاج و غیره قابل تشخیص نیستند. بکارگیری ابزار نمایشی و تئاتر در قالبی طنزگونه بیان‌گر ابهام جنسیت در شخصیت‌های این مجموعه می‌باشد. این مجموعه هم چنین بیان‌گر تأثیر نقاشی‌های اروپای غربی در نقاشی‌های دوره قاجار می‌باشد.