کلّه

امیرنصر کم‌گویان

این اثر ویدئویی هفت‌دقیقه‌ای است با عنوان «کلّه» که در آن نمای نزدیک شخصی را با چشمان بسته می‌بینیم. انگشتانی که از پس‌زمینه‌ی تاریک پدیدار می‌شوند سعی دارند در حین کندوکاو، چشمان بسته‌ی شخص خوابیده را باز کنند؛ تلاشی که بی‌نتیجه می‌ماند. چنین به نظر می‌رسد که شخص نسبت به تلاش از روی استیصال دست‌ها مقاومت می‌کند، گویی که نمی‌خواهد چشمان خود را باز کند. ما شاهد چالشی بی‌امان هستیم که دلالت‌هایش تأثیری خفقان‌آور می‌آفریند: چشمان بسته، شخص خوابیده و دستان جست‌وجوگر.

Amir-Nasr Kamgooyan, “Head”, from “Think Box” series, video installation, 7 minutes, edition of 3 + 1 AP
edition 1/3, 2019
Asia Now 2021, installation view
Asia Now 2021, installation view