حسن ایازی

حسن ایازی (م. ۱۳۶۶، مشهد، ایران) فارغ‌التحصیل کارشناسی‌ارشد ارتباط تصویری از مؤسسه‌ی آموزش عالی فردوس مشهد است. او تاکنون در چند نمایش گروهی شرکت کرده است. ایازی در تهران زندگی و کار می‌کند.


«داخلی»

آغاز شکل‌گیری این مجموعه نتیجه‌ی مواجهه و برخورد اتفاقی من با نمونه‌هایی از مولاژ بدن انسان در آزمایشگاه یک مدرسه است. معتقدم فضای داخلی آزمایشگاه علمی، جهانی آمیخته از گذشته و آینده است. مولاژها کیفیتی دوگانه دارند: مجسمه‌هایی که هم ماهیتی علمی و آموزشی دارند و هم کیفیتی خیالی و هنری. علمی بودن‌شان حاصل کاربرد و زمینه‌ی استفاده‌ی آن‌ها است و کیفیت خیالی و هنری آن‌ها نتیجه‌ی ارجاعاتی است که به بدن انسان و بازنمایی آن در سنت‌های تاریخی فرهنگ غرب می‌سازند. به باور من این کیفیات دوگانه، آزمایشگاه را تبدیل به محل برخورد و گفت‌وگو میان کهنه (ایده‌ها و سؤال‌های قدیمی و ریشه‌دار) و نو (ابزار، تکنولوژی و دانش جدید) کرده است. در مجموعه‌ی پیش رو، که پایان آن بسته نشده، تلاش کرده‌ام تا این کیفیت‌های دوگانه و متناقض حول مفهوم بدن انسان و رابطه‌ی آن با ابزار و نگاه علمی را مبنای ساختن تصویر قرار دهم. در این مسیر، از جهت شیوه و رویکرد تصویری، متأثر از جریان‌های نقاشی فیگوراتیو معاصر و نیز جریان هنری قرن بیستمی آلمانی با عنوان  «عینیت نو» هستم.

Hassan Ayazi, untitled, from “Interior” series, oil on canvas, 100 x 80 cm, 2021
Hassan Ayazi, untitled, from “Interior” series, oil on canvas, 90 x 90 cm, 2021
Hassan Ayazi, untitled, from “Interior” series, oil on canvas, 90 x 90 cm, 2021
Hassan Ayazi, untitled, from “Interior” series, oil on canvas, 90 x 90 cm, 2021
Hassan Ayazi, untitled, from Interior” series, oil on canvas, 70 x 50 cm, 2019
Hassan Ayazi, untitled, from Interior” series, oil on canvas, 50 x 70 cm, 2020
Hassan Ayazi, untitled, from Interior” series, oil on canvas, 50 x 50 cm, 2021
Hassan Ayazi, untitled, from Interior” series, oil on canvas, 50 x 50 cm, 2021
Hassan Ayazi, untitled, from Interior” series, oil on canvas, 50 x 50 cm, 2021
Hassan Ayazi, untitled, from Interior” series, oil on canvas, 50 x 40 cm, 2021
Hassan Ayazi, untitled, from Interior” series, oil on canvas, 40 x 40 cm, 2021
Hassan Ayazi, untitled, from Interior” series, acrylic on canvas, 40 x 40 cm, 2021
Hassan Ayazi, untitled, from Interior” series, oil on canvas, 40 x 40 cm, 2021
Hassan Ayazi, untitled, from Interior” series, oil on canvas, 40 x 40 cm, 2021
Hassan Ayazi, untitled, from Interior” series, oil on canvas, 40 x 40 cm, 2021
Hassan Ayazi, untitled, from Interior” series, acrylic on canvas, 40 x 40 cm, 2021
Hassan Ayazi, untitled, from Interior” series, oil on canvas, 35 x 45 cm, 2021
Hassan Ayazi, untitled, from Interior” series, oil on canvas, 35 x 45 cm, 2021
Episode 08, installation view
Episode 08, installation view
Episode 08, installation view
Episode 08, installation view
Episode 08, installation view