قاسم احمدی

قاسم احمدی (م. ۱۳۶۸،  اهواز، ایران) نقاشی کشیدن را از سال ۱۳۹۴ به­‌صورت غریزی آغاز کرد و اولین نمایشگاه انفرادی خود را در گالری آوت­‌سایدر اینن// با همکاری پروژه­‌های ۰۰۹۸۲۱ در سال ۱۳۹۸ برگزار کرد. آثار قاسم احمدی در دو دوره از آرت­فر آوت­‌سایدر آرت در نیویورک و نمایشگاه گروهی در گالری کوین موریس در نیویورک به نمایش گذاشته شده است. او هم­‌اکنون در تهران زندگی و کار می­‌کند. (آثاراین هنرمند در تقسیم بندی آوت‌­سایدر آرت، در شاخه­‌ی سلف­‌تات آرت یا خودآموختگان قرار می‌­گیرد.)

Ghasem Ahmadi, untitled, color crayon on paper, 70 x 100 cm, unique edition, 2019
Ghasem Ahmadi, untitled, mixed media on cardboard, 50 x 70 cm, unique edition, 2021
Ghasem Ahmadi, untitled, mixed media on cardboard, 50 x 70 cm, unique edition, 2021
Ghasem Ahmadi, untitled, mixed media on paper, 45 x 70 cm, unique edition, 2020
Ghasem Ahmadi, untitled, color crayon on paper, 29.7 x 21 cm, unique edition, 2019
Ghasem Ahmadi, untitled, color crayon on paper, 28 x 17.5 cm, unique edition, 2019
Ghasem Ahmadi, untitled, radiograph on paper, triptych, 30 x 63 cm, unique edition, 2019
Ghasem Ahmadi, untitled, color crayon on paper, 29.7 x 21 cm, unique edition, 2019
Ghasem Ahmadi, the 7th annual outsider art exhibition, installation view, 2021