وفاداری (بخش سوم)

امیرحسین بیانی

امیرحسین بیانی در «مجموعه‌ی وفاداری (قسمت سوم)» با حذف فیگورهای انسانی از نقاشی‌هایش برای اولین‌بار و با اشاره‌ی ضمنی به سیاست و قدرت و رابطه آن با زندگی روزمره، کارش را عامدانه، انتزاعی‌تر از همیشه ادامه می‌دهد.

Amirhossein Bayani, “No. 5”, from “Fidelity (Part 3)” series, oil on canvas, 150 x 180 cm, frame size: 155 x 185 cm, 2021
Amirhossein Bayani, “Fidelity (Part 3)” series, “Factory 04” a group exhibition, installation view, 2021