فاطمه علیشاه

فاطمه علیشاه (م. ۱۴۰۰- ۱۳۲۵، شاهرود، ایران) او سال‌ها مبتلا به سرطان مغز استخوان بود و در دی ماه ۱۴۰۰ چشم از جهان فرو بست. او هفت سال آخر زندگی خود را به نقاشی و مجسمه‌سازی و عروسک‌سازی مشغول بود. یکی از علایقش نقاشی روی دیوار بود. علیشاه بخش‌هایی از دیوار منزل خود را با تصوراتش به طرح و نقش آمیخته است. (آثار این هنرمند در تقسیم‌بندی آوت‌سایدر آرت، در شاخه‌ی خودآموختگان قرار می‌گیرد.)

Fatemeh Alishah, untitled, acrylic on canvas, 73 x 53 cm
Fatemeh Alishah, untitled, acrylic on canvas, 83 x 63 cm
Fatemeh Alishah, untitled, acrylic on canvas, 73 x 53 cm
Fatemeh Alishah, untitled, acrylic on canvas, 73 x 53 cm
Fatemeh Alishah, the 8th annual outsider art exhibition, installation view, 2022
Fatemeh Alishah, the 8th annual outsider art exhibition, installation view, 2022