فرناز باغبان پیرایش

فرناز باغبان پیرایش (م. ۱۳۶۸، تبریز، ایران) فارغ‌التحصیل کارشناسی نقاشی از دانشکده‌ی هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز است. او تاکنون در چند نمایش گروهی شرکت کرده است. باغبان پیرایش در تهران و تبریز زندگی و کار می‌کند.


«پروژه‌ی رگرسیون»

نوستالژی مقوله‌ای‌ست که گاه تسلی‌بخش زیستِ حال است و گاه بازگشتی عمدی برای کشف خود. اما آنچه در حقیقت شایع است بازگشت به کودکی و بازی آزادی‌ست که در روح آن جاری‌ست. مجموعه‌ی «رگرسیون» اوهام کودکانه‌ی نقاش را با رویکردی انتقادی به مفهوم بلوغ بازمی‌نماید. تمایل به بازآوری رویاهای کودکانه صرفاً می‌تواند ناشی از تلاشی برای یادآوری و نوستالژی دوران کودکی باشد. چنین رجعتی اغلب میان سورئالیسم کودکانه و رمانتیسم والاگرا در گذر بوده و امتزاج این دو منش در ساحتی ازدست‌رفته، تصاویری را در سوژه متبادر می‌نماید که تبیین تصویری و ثبت آن ارتباطی آگاهانه با ناآگاهی دوره‌ی کودکی را مطالبه می‌کند. در این مجموعه‌آثار، نوعی امتزاج رویاهای سوژه‌ی بالغ و کودکیِ پیشینِ او تصاویری را برمی‌سازد که بینامتنیتی روشن میان رویاهای کودکانه و متعلقات آن و خیال بلوغ‌یافته تدارک می‌بیند. عنوان مجموعه از نوعی اختلال روانی در کودکان تحت عنوان «اختلال انسجام‌گسیختگی کودکی» برگرفته شده است. این اختلال موجب عملکرد معکوس در مهارت‌های کودکی شده و کودک را به بیماری‌ای چون اوتیسم مبتلا می‌سازد. عنوان مجموعه استعاره‌ای از عملکرد معکوس خیال در سوژه‌ی هنرمند است که با نوعی فروپاشی منطقی همراه است و جهانی غیرواقعی، فردگرایانه و سوبژکتیو را به تصویر می‌کشد.

Farnaz Baghban Pirayesh, untitled , from “The Regression Project” series, oil on canvas, 80 x 60 cm, frame size: 81 x 61 cm, 2020
Farnaz Baghban Pirayesh, untitled , from “The Regression Project” series, oil on canvas, 60 x 80 cm, frame size: 61 x 81.5 cm, 2020
Farnaz Baghban Pirayesh, untitled , from “The Regression Project” series, oil on canvas, 60 x 80 cm, frame size: 61 x 81.5 cm, 2020
Farnaz Baghban Pirayesh, untitled , from “The Regression Project” series, oil on canvas, 55 x 74.5 cm
frame size: 57 x 77 cm, 2020
Farnaz Baghban Pirayesh, untitled , from “The Regression Project” series, oil on canvas, 45 x 60 cm, frame size: 46.5 x 62 cm, 2020
Episode 08, installation view
Episode 08, installation view