فرهاد مفوز

فرهاد مفوز (م. ۱۳۶۷، تهران، ایران) دانش‌­آموخته‌­ی مقطع کارشناسی در رشته­‌ی نقاشی در دانشگاه شاهد است. آثار او در چند نمایشگاه گروهی به نمایش در آمده است. او در تهران زندگی و کار می­‌کند.


« کالبد»

عریان نگاهم می­‌کند و من هر بار که به سویش می­‌دوم، جست­‌وخیزکنان دور می­‌شود. او نگاهش نزدیک است. هر بار با مکثی منتظرم می­‌ماند.

Farhad Mofavaz, “Body”, from “Body” Series, oil on canvas, 100 x 100 cm, 2020
Farhad Mofavaz, “The Trace”, from “Body” Series, oil on canvas, 100 x 100 cm, 2020
Farhad Mofavaz, “Episode 06” group exhibition, installation view, 2020