دریاچه جعلی – بیابان جعلی

علیرضا فانی

در‌این‌مجموعه‌دو‌اقلیم‌را‌به‌شما‌نشان‌میدهم:
۱. سه تصویر اول دریاچه‌ای است درکهریزک واقع در۷۰ کیلومتری جنوب تهران که از ۵۰ سال پیش تا کنون برای دفن زباله‌های تهران در نظر گرفته شده، روزانه ۷ هزار تن زباله از تهران جمع‌اوری و به آنجا منتقل می شود که ۳۰ درصد آن را شیرابه زباله‌های خیس تشکیل می‌دهد. زباله‌ها در مبدا تفکیک نمی‌شوند و این مقدار شیرابه در طول سالیان جاری شده و در زمینی غیر قابل نفوذ دریاچه‌ای اسیدی را پدید آوردند به وسعت ۱۲ هکتار، بوی گاز متان تا کیلومتر‌ها دورتر استنشاق می‌شود.

۲.تصاویر بعدی مربوط به دریاچه ارومیه است واقع در شمال غربی کشورم ایران.بزرگترین در خاورمیانه و ششمین دریاچه آب‌شور دنیا به وسعت ۵،۲۰۰ کیلومتر مربع که اکنون خشک شده است.
مهمترین علت خشک شدن آن مصرف بی رویه آب های زیر زمینی منطقه از چاه‌های اطراف و همینطور احداث سد بر‌ روی رودخانه هاییست که به دریاچه ختم می‌شدند. به گفته کارشناسان تنها ۳۰ درصد این آبها برای کشاورزی کافی است و ۷۰ درصد آن تلف می‌شود. امروز به جای دریاچه با نمکزاری بزرگ روبرو هستیم که با هر بادی به اطراف می‌پراکند و تهدیدی جدی برای کشاورزی و اکو سیستم منطقه است.
همه گونه‌های حیات در نظمی شگرف از میلیون ها سال پیش در کنار هم این سیاره را شکل دادند، تنها موجودی که با خودخواهی تصمیم میگیرد و بدون تدبیر عمل میکند انسان است.

Alireza Fani, “Fake Desert No.1”, from “Fake Lake-Fake Desert” series, archival print, edition of 7 + 2 AP, 90 x 120 cm, 2014
Alireza Fani, “Fake Desert No.2”, from “Fake Lake-Fake Desert” series, archival print, edition of 7 + 2 AP, 90 x 120 cm, 2014
Alireza Fani, “Fake Desert No.3”, from “Fake Lake-Fake Desert” series, archival print, edition of 7 + 2 AP, 90 x 120 cm, 2014
Alireza Fani, “Fake Desert No.4”, from “Fake Lake-Fake Desert” series, archival print, edition of 7 + 2 AP, 90 x 120 cm, 2014
Alireza Fani, “Fake Desert No.5”, from “Fake Lake-Fake Desert” series, archival print, edition of 7 + 2 AP, 90 x 120 cm, 2014
Alireza Fani, “Fake Desert No.6”, from “Fake Lake-Fake Desert” series, archival print, edition of 7 + 2 AP, 90 x 120 cm, 2014
Alireza Fani, “Fake Desert”, from “Fake Lake-Fake Desert” series, polyptych (overall: 90 x 200 cm), archival print, each: 30 x 40 cm, edition of 7 + 2AP, 2014
Alireza Fani, “Fake Lake No.1”, from “Fake Lake-Fake Desert” series, archival print, edition of 7 + 2 AP, 90 x 120 cm, 2014
Alireza Fani, “Fake Lake No.2”, from “Fake Lake-Fake Desert” series, archival print, edition of 7 + 2 AP, 90 x 120 cm, 2014
Alireza Fani, “Fake Lake No.3”, from “Fake Lake-Fake Desert” series, archival print, edition of 7 + 2 AP, 90 x 120 cm, 2014
“Fake Lake-Fake Desert” series, installation view
“Fake Lake-Fake Desert” series, installation view