سیاحت اکتشافی شماره ۳

ساسان ابری

«سیاحت اکتشافی» عنوان مجموعه‌ای شکل‌گرفته از سه عنصر انسان، شهر و طبیعت است که با پرسه زدن در این گذرگاه‌ها (شهر و طبیعت) و لحظه‌‌ای درنگ در آن‌ها عکسی آنی (اسنپ‌شات‌) ثبت می‌گردد. برای رسیدن به بیانی ساده‌تر از آن لحظه و نزدیک کردن بیشتر به فرم و ‌محتوا، عنصر رنگ حذف شده و زیادی اطلاعات نیز محو شده است؛ به همین دلیل همه‌چیز به یک اندازه مهم و بی‌اهمیت به نظر می‌رسد. در نهایت می‌توان گفت که در تمامی این فرایند از جست‌وجو و سیاحت در طبیعت و شهر گرفته تا ثبت، حذف و محو شدن عناصر تصاویر، آن‌چه انسان به دنبالش است، کشف و رسیدن به عالی‌ترین مرتبه‌ی «امید» است.

Sasan Abri, “Expedition No.3, from “Expedition” series, image transferred on paper, 22 x 29 cm, unique edition, 2019
Sasan Abri, “Expedition No.3, from “Expedition” series, image transferred on paper, 22 x 29 cm, unique edition, 2019
Sasan Abri, “Expedition No.3, from “Expedition” series, image transferred on paper, 22 x 29 cm, unique edition, 2019
Sasan Abri, “Expedition No.3, from “Expedition” series, image transferred on paper, 22 x 29 cm, unique edition, 2019
Sasan Abri, “Expedition No.3, from “Expedition” series, image transferred on paper, 22 x 29 cm, unique edition, 2019
Sasan Abri, “Expedition No.3, from “Expedition” series, image transferred on paper, 22 x 29 cm, unique edition, 2019
Sasan Abri, “Expedition No.3, from “Expedition” series, image transferred on paper, 22 x 29 cm, unique edition, 2019
Sasan Abri, “Expedition No.3, from “Expedition” series, image transferred on paper, 22 x 29 cm, unique edition, 2019
Sasan Abri, “Expedition No.3, from “Expedition” series, image transferred on paper, 22 x 29 cm, unique edition, 2019
Sasan Abri, “Expedition No.3, from “Expedition” series, image transferred on paper, 22 x 29 cm, unique edition, 2019
“Expedition No.3” series, installation view