سیاحت اکتشافی شماره ۱

ساسان ابری

«سیاحت اکتشافی» عنوان مجموعه‌­ای شکل‌­گرفته از سه عنصر انسان، شهر و طبیعت است که با پرسه زدن در این گذرگاه‌ها (شهر و طبیعت) و لحظه‌­ای درنگ در آن­ها عکسی آنی (اسنپ‌­شات‌) ثبت می­‌گردد. برای رسیدن به بیانی ساده‌­تر از آن لحظه و نزدیک کردن بیشتر به فرم و ‌محتوا، عنصر رنگ حذف شده و زیادی اطلاعات نیز محو شده است؛ به همین دلیل همه­‌چیز به یک اندازه مهم و بی­‌اهمیت به نظر می‌­رسد. در نهایت می­‌توان گفت که در تمامی این فرایند از جست­وجو و سیاحت در طبیعت و شهر گرفته تا ثبت، حذف و محو شدن عناصر تصاویر، آن­چه انسان به دنبالش است، کشف و رسیدن به عالی‌ترین مرتبه­‌ی «امید» است.

Sasan Abri, ” Expedition No.1″, from “Expedition” series , mixed media, polaroid photography, a collage of two images all transferred onto a glass, 24 x 33.5 cm, unique edition, 2018
Sasan Abri, ” Expedition No.1″, from “Expedition” series , mixed media, polaroid photography, a collage of two images all transferred onto a glass, 24 x 33.5 cm, unique edition, 2018
Sasan Abri, ” Expedition No.1″, from “Expedition” series , mixed media, polaroid photography, a collage of two images all transferred onto a glass, 24 x 33.5 cm, unique edition, 2018
Sasan Abri, ” Expedition No.1″, from “Expedition” series , mixed media, polaroid photography, a collage of two images all transferred onto a glass, 24 x 33.5 cm, unique edition, 2018
Sasan Abri, ” Expedition No.1″, from “Expedition” series , mixed media, polaroid photography, a collage of two images all transferred onto a glass, 24 x 33.5 cm, unique edition, 2018
Sasan Abri, ” Expedition No.1″, from “Expedition” series , mixed media, polaroid photography, a collage of two images all transferred onto a glass, 24 x 33.5 cm, unique edition, 2018
Sasan Abri, ” Expedition No.1″, from “Expedition” series , mixed media, polaroid photography, a collage of two images all transferred onto a glass, 24 x 33.5 cm, unique edition, 2018
Sasan Abri, ” Expedition No.1″, from “Expedition” series , mixed media, polaroid photography, a collage of two images all transferred onto a glass, 24 x 33.5 cm, unique edition, 2018
Sasan Abri, ” Expedition No.1″, from “Expedition” series , mixed media, polaroid photography, a collage of two images all transferred onto a glass, 24 x 33.5 cm, unique edition, 2018
Sasan Abri, ” Expedition No.1″, from “Expedition” series , mixed media, polaroid photography, a collage of two images all transferred onto a glass, 24 x 33.5 cm, unique edition, 2018
Sasan Abri, ” Expedition No.1″, from “Expedition” series , mixed media, polaroid photography, a collage of two images all transferred onto a glass, 24 x 33.5 cm, unique edition, 2018
Sasan Abri, ” Expedition No.1″, from “Expedition” series , mixed media, polaroid photography, a collage of two images all transferred onto a glass, 24 x 33.5 cm, unique edition, 2018
Sasan Abri, ” Expedition No.1″, from “Expedition” series , mixed media, polaroid photography, a collage of two images all transferred onto a glass, 24 x 33.5 cm, unique edition, 2018
Sasan Abri, ” Expedition No.1″, from “Expedition” series , mixed media, polaroid photography, a collage of two images all transferred onto a glass, 24 x 33.5 cm, unique edition, 2018
Sasan Abri, ” Expedition No.1″, from “Expedition” series , mixed media, polaroid photography, a collage of two images all transferred onto a glass, 24 x 33.5 cm, unique edition, 2018
Sasan Abri, ” Expedition No.1″, from “Expedition” series , mixed media, polaroid photography, a collage of two images all transferred onto a glass, 24 x 33.5 cm, unique edition, 2018
Sasan Abri, ” Expedition No.1″, from “Expedition” series , mixed media, polaroid photography, a collage of two images all transferred onto a glass, 24 x 33.5 cm, unique edition, 2018
Sasan Abri, ” Expedition No.1″, from “Expedition” series , mixed media, polaroid photography, a collage of two images all transferred onto a glass, 24 x 33.5 cm, unique edition, 2018
Sasan Abri, ” Expedition No.1″, from “Expedition” series , mixed media, polaroid photography, a collage of two images all transferred onto a glass, 24 x 33.5 cm, unique edition, 2018
Sasan Abri, ” Expedition No.1″, from “Expedition” series , mixed media, polaroid photography, a collage of two images all transferred onto a glass, 24 x 33.5 cm, unique edition, 2018
“Expedition No.1” series, installation view
“Expedition No.1” series, installation view