عرفان جمشیدی

آلودگی سیگنال
نویز در علم الکترونیک به سیگنال‌های تصادفی و غیرمطلوب می‌گویند که با سیگنال اصلی جمع شده و آن را از شکل اصلی خارج می‌کند و آلودگی صوتی ناخواسته ایجاد می‌کند. برای من اتفاقات و رویدادهای بسیاری در بستر جامعه و روند زندگی‌مان مشابه با تعریف و ماهیت نویز وجود دارد که در پی آن‌ها دغدغه‌ای برای من شکل گرفت که این اختلالات را قالب چیدمان اجرا کردم، اختلالاتی که در پی زندگی اجتماعی و شهری پدید می‌آید و به مانند پدیده‌هایی هستند که همواره جزئی‌از شکل و روند زندگی ما شده‌اند.

Erfan Jamshidi, “Signal Pollution”, Light Installation, 2016