«اِلمان»

اگر مکررا دچار دژاوو می‌شوید, در مسیر سرنوشت از پیش تعیین شده‌ی خود هستید. این بدان معناست که تصمیم های شما ارزشی ندارند.

Elemaun, “Deja Vu”, Sound Design, 2018
Elemaun, “Deja Vu”, Installation View, 2018