چشم اندازهای معاصر تهران

چشم‌اندازهای معاصر تهران

‹‹چشم انداز›› یا همان منظره ی وسیع در فرهنگِ لغت؛ به معنی مساحتی از دشت (زمین) یا دامنه ی کوه است که چشم، همه ی آن را ببیند. معمولاً در چشم‌اندازهای معاصر و با رشد شهرسازی، آن دشت یا زمین و دامنه ی کوه کاملاً تغییر یافته و به محیط شهری تبدیل شده و دیگر به راحتی از هر نقطه‌ای نمی‌توان مناظرِ آن منطقه را مشاهده کرد، مگر اینکه از بلندی‌ها و مکان‌های مرتفع و از فاصله ی بسیار دور دیده شوند. حال در بعضی از شهرهای بزرگ بقایایی از آن زمینِ اول یه به صورت هموار یا ناهموار، خاکی یا چمن‌زار و یا به شکل پارکی در مرکز شهر و نه فقط در حومه ی آن، حفظ شده است که با قرار‌گرفتن در آن محل و داشتن افقِ دید، احساسِ بودن در یک طبیعتِ بکرِ خارج از شهر به انسان دست می‌دهد و دلیلش همان مناظر طبیعی است که احتمالاً با دست‌کاری‌هایی از جنس شهری آمیخته شده و معمولاً از مکان‌های پر ‌استفاده و پر‌ رفت و‌آمدِ مردم آن شهرها نیز هستند. برای تجربه‌کردن چشم‌انداز‌های شهرم به دنبال زمین‌ها و جاهای خالیِ با افقِ دید گشتم که آن ها را فقط در تعداد و مساحت‌های بسیار کم، به شکلِ مکان عمومی و قابل استفاده یافتم و بقیه نیز در حاشیه اتوبان‌ها، مکان‌های غیرعمومی (دولتی و غیر دولتی)، زمین‌های در حال ساخت و یا در حومه ی شهر قرار داشتند. هم چنین، این مجموعه در قالب عکاسی آنالوگ و با فیلم‌های قدیمی و تاریخ گذشته (و همگی در سال 93) عکاسی شده است. 

محسن شاهمردی، فروردین ۱۳۹۴

1.Abbas Abad, Tehran, 2014, Analog Photography, Medium Format, Chemical Print on Photo Paper, 74×111 cm, 5 Editions + 2 AP
2.Takhte Tavoos, Tehran, 2014, Analog Photography, Medium Format, Chemical Print on Photo Paper, 74×111(cm), 5 Editions + 2 AP
3.Shahrak e Seoul, Tehran, 2014, Analog Photography, Medium Format, Chemical Print on Photo Paper, 74×111(cm), 5 Editions + 2 AP
4.Darakeh River, Tehran, 2014, Analog Photography, Medium Format, Chemical Print on Photo Paper, 74×111(cm), 5 Editions + 2 AP
5.Darakeh, Tehran, 2015, Analog Photography, Medium Format, Chemical Print on Photo Paper, 74×111(cm), 5 Editions + 2 AP
6.Velenjak, Tehran, 2015, Analog Photography, Medium Format, Chemical Print on Photo Paper, 74×111(cm), 5 Editions + 2 AP
7.Velayat Bridge, Tehran, 2015, Analog Photography, Medium Format, Chemical Print on Photo Paper, 74×111(cm), 5 Editions + 2 AP
8.Iran zamin, Tehran, 2015, Analog Photography, Medium Format, Chemical Print on Photo Paper, 74×111(cm), 5 Editions + 2 AP
9.Velenjak, Tehran, 2015, Analog Photography, Medium Format, Chemical Print on Photo Paper, 20×30(cm), 5 Editions + 2 AP
10.Shahrak e Gharb, Tehran, 2015, Analog Photography, Medium Format, Chemical Print on Photo Paper, 20×30(cm), 5 Editions + 2 AP
11.Sohanak, Tehran, 2014, Analog Photography, Medium Format, Chemical Print on Photo Paper, 20×30(cm), 5 Editions + 2 AP
12.Chamran Highway, Tehran, 2014, Analog Photography, Medium Format, Chemical Print on Photo Paper, 20×30(cm), 5 Editions + 2 AP
13.Seoul, Tehran, 2015, Analog Photography, Medium Format, Chemical Print on Photo Paper, 20×30(cm), 5 Editions + 2 AP
14.Shahrak e Gharb Forest Park, Tehran, 2015, Analog Photography, Medium Format, Chemical Print on Photo Paper, 20×30(cm), 5 Editions + 2 AP
15.Modiriat Bridge, Tehran, 2015, Analog Photography, Medium Format, Chemical Print on Photo Paper20x30(cm), 5 Editions + 2 AP
16.Darakeh, Tehran, 2015, Analog Photography, Medium Format, Chemical Print on Photo Paper, 20×30(cm), 5 Editions + 2 AP