سی سی

سی سی (م. ۱۳۴۸، تهران، ایران) تحصیلاتش را تا پنجم ابتدایی ادامه داد. او پس از ازدواج وارد بازار فرش شده و به مدت ۲۰ سال در جمعه‌بازار تهران بساط پهن می‌کرد. سی سی پس از تعطیلی این بازارچه برای امرارمعاش با ماشین در اسنپ کار می‌کند و  از سال گذشته تاکنون به‌شکل غریزی گلیم‌آرت‌هایش را می‌سازد. سی سی در تهران زندگی و کار می‌کند. (آثار این هنرمند در تقسیم‌بندی آوت‌سایدر آرت، در حدفاصل شاخه‌ی خودآموختگان و پریمیتیو آرت قرار می‌گیرد.)

CC, untitled, gilim art, 86 x 73 cm, 2020
CC, untitled, gilim art, 54 x 97 cm, 2020
CC, untitled, gilim art, 61 x 66 cm, 2020
CC, untitled, gilim art, 67 x 111 cm, 2020
CC, untitled, gilim art, 76 x 77 cm, 2020
CC, untitled, gilim art, 54 x 87 cm, 2020
CC, untitled, gilim art, 107 x 58 cm, 2020
CC, untitled, gilim art, 53 x 47 cm, 2020
CC, untitled, gilim art, 70 x 103 cm, 2020
CC, untitled, gilim art, 71 x 108 cm, 2020
CC, untitled, gilim art, 57 x 103 cm, 2020
CC, untitled, gilim art, 77 x 57 cm, 2020
CC, untitled, gilim art, 71 x 97 cm, 2020
CC, untitled, gilim art, 108 x 50 cm, 2020
CC, untitled, gilim art, 88 x 56 cm, 2020
CC, untitled, gilim art, 76 x 55 cm, 2020
CC, untitled, gilim art, 97.5 x 54 cm, 2020
CC, untitled, gilim art, 52 x 51 cm, 2020
CC, untitled, gilim art, 55 x 53 cm, 2020
CC, untitled, gilim art, 58 x 52 cm, 2020
CC, untitled, gilim art, 41 x 40 cm, 2020
CC, untitled, gilim art, 73 x 70 cm, 2020
CC, untitled, gilim art, 84 x 82 cm, 2020
CC, untitled, gilim art, 55 x 55 cm, 2020
CC, untitled, gilim art, 60 x 60 cm, 2020
CC, untitled, gilim art, 64 x 62 cm, 2020
CC, untitled, gilim art, 62 x 62 cm, 2020
CC, untitled, gilim art, 70 x 59 cm, 2020
CC, untitled, gilim art, 57 x 57 cm, 2020
CC, untitled, gilim art, 63 x 48 cm, 2020
CC, untitled, gilim art, 60 x 52 cm, 2020
CC, untitled, gilim art, 76 x 63 cm, 2020
CC, untitled, gilim art, 58 x 53 cm, 2020
CC, untitled, gilim art, 90 x 45 cm, 2020
CC, untitled, gilim art, 61 x 62 cm, 2020
CC, the 7th annual outsider art exhibition, installation view, 2021
CC, the 7th annual outsider art exhibition, installation view, 2021