سی سی

سی سی (م. ۱۳۴۸، تهران، ایران) تحصیلاتش را تا پنجم ابتدایی ادامه داد. او پس از ازدواج وارد بازار فرش شده و به مدت ۲۰ سال در جمعه‌بازار تهران بساط پهن می‌کرد. سی سی پس از تعطیلی این بازارچه برای امرارمعاش با ماشین در اسنپ کار می‌کند و  از سال گذشته تاکنون به‌شکل غریزی گلیم‌آرت‌هایش را می‌سازد. سی سی در تهران زندگی و کار می‌کند. (آثار این هنرمند در تقسیم‌بندی آوت‌سایدر آرت، در حدفاصل شاخه‌ی خودآموختگان و پریمیتیو آرت قرار می‌گیرد.)

CC, gilim art, 32x 39 cm, 2020
CC, gilim art, 54x 71 cm, 2020
CC, gilim art, 32x 39 cm, 2020
CC, gilim art, 49x 50 cm, 2020
CC, gilim art, 48x 83 cm, 2020
CC, gilim art, 76x 50 cm, 2021
CC, gilim art, 68x 45 cm, 2021
CC, gilim art, 61x 62 cm, 2021
CC, gilim art, 60x 66 cm, 2020
CC, gilim art, 60x 66 cm, 2020
CC, gilim art, 32x 39 cm, 2020
CC, gilim art, 32x 39 cm, 2020
CC, the 8th annual outsider art exhibition, installation view, 2022