بهار دیدگاه

بهار دیدگاه (م. ۱۳۷۱، قم، ایران) دانش‌­آموخته‌­ی مقطع کارشناسی نقاشی از دانشگاه زنجان است. او تاکنون یک نمایشگاه انفرادی برگزار کرده است. دیدگاه در قم زندگی و کار می‌کند.

Bahar Didegah, untitled, from “Saltland” series, ink and oil on canvas, 120 x 169 cm, 2020
Bahar Didegah, untitled, from “Saltland” series, ink and oil on canvas, 119 x 168 cm, 2019
Bahar Didegah, untitled, from “Saltland” series, ink and oil on canvas, 122 x 172 cm, 2020