روز، شب، نویز

آریا تابندهپور

در این مجموعه از قسمتی از دستگاه‌های چاپ خشک‌کن و برش استفاده کرده‌ام. عکس‌های مجموعه را نیز با شبیه‌سازی خطای ارسال تصاویر از زمین به ماه بازسازی کردم. این خطا به علت برخی آشفتگی‌ها در جو زمین شکل می‌گیرد. نرم‌افزارهای ویرایشگر، خطای موجود را اصلاح می‌کنند و تصویر بی‌خطا را به ما نشان می‌دهند. من با دستکاری در این دستگاه‌های چاپ، دوباره کمی از آن تصویر را مخدوش می‌کنم.

Arya Tabandehpoor, “Day, Night, Noise”, from “Retooling” series, (part of a photo-cutting machine, photographs printed on a metallic paper, offset plate, wooden frame, translucent plexiglas, adaptor, on-off switch, double-sided tape, screw, washer, green ink, 90 degrees brace), 70 x 75 cm, 2019
Arya Tabandehpoor, “Day, Night, Noise”, from “Retooling” series, (part of a photo-cutting machine, photographs printed on a metallic paper, offset plate, wooden frame, translucent plexiglas, adaptor, on-off switch, double-sided tape, screw, washer, green ink, 90 degrees brace), 70 x 75 cm, 2019
Arya Tabandehpoor, “Day, Night, Noise”, from “Retooling” series, (part of a photo-cutting machine, photographs printed on a metallic paper, offset plate, wooden frame, translucent plexiglas, adaptor, on-off switch, double-sided tape, screw, washer, green ink, 90 degrees brace), 70 x 75 cm, 2019
Arya Tabandehpoor, “Day, Night, Noise”, from “Retooling” series, installation view, 2019