امیر فارسیجانی

امیر فارسیجانی (م. ۱۳۶۷، تهران، ایران) فارغ‌التحصیل رشته‌ی گرافیک است. او هنرمندی چندرشته‌ای است که عمدتا با مدیوم‌های عکاسی و چیدمان با رویکردی مفهومی کار می‌کند. آثارش به طور مستقیم به محیط اطراف پاسخ می‌دهد و از تجربیات روزمره‌اش به عنوان نقطه‌ی شروع استفاده می‌کند. فارسیجانی یک نمایشگاه انفرادی برگزار کرده و آثارش در نمایشگاه‌های گروهی نیز به نمایش در آمده است.

Amir Farsijani, Untitled, From “Necropolis” Series, Oil on Granite With Neon, 60 x 70 x 4 cm, 2017
Amir Farsijani, Untitled, From “Necropolis” Series, Oil on Granite With Neon, 100 x 50 x 2 cm, 2017
Amir Farsijani, Untitled, From “Necropolis” Series, Oil on Granite With Neon, 60 x 60 x 2 cm, 2017
Amir Farsijani, Untitled, From “Necropolis” Series, Oil on Granite With Neon, 60 x 50 x 3 cm, 2017
Amir Farsijani, Untitled, From “Necropolis” Series, Oil on Granite With Neon, 2017
Amir Farsijani, “Necropolis” Series, Installation View, 2017
Amir Farsijani, “Necropolis” Series, Installation View, 2017